Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-16

myTaste AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018: "Kraftigt ökad omsättning och förbättrat resultat för tredje kvar...

[image]

myTaste AB (publ) delårsrapport för 1 januari - 30 juni 2018 är nu
offentliggjord och finns tillgänglig på www.mytasteus.com/about under
Investors - Financial Reports.

VD Andereas Friis kommenterar:

"Fokus har flyttats till nya, spännande intäktsdrivande satsningar"

Under mitt första kvartal som VD för Mytaste Group har jag stärkt min
uppfattning att vår nya inriktning för koncernen, att bli ledande
inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handeln, ligger helt rätt
i tiden.

Allt fler människor, unga såväl som gamla, väljer att shoppa via dator
och mobilen. Denna utveckling skapar ett kraftigt ökat behov av
webb-baserade tjänster och appar som erbjuder personligt anpassade
erbjudanden från e-handeln.

En av mina första åtgärder som VD har varit att renodla
koncernstrukturen för att bli bättre anpassad till bolagets nya
inriktning. Det har bland annat inneburit att vi under kvartalet bytt
namn från myTaste AB till "Mytaste Group" (koncernens legala namn är
det samma som tidigare, myTaste AB (publ)) samt lanserat en ny
webbplats för investerare, press, rekrytering och samarbetspartners
på MytasteGroup.com.

Namnbytet avser också att tydligare särskilja namnet på koncernen från
bolagets konsumentprodukt myTaste. Mytaste Group har även bytt namn
på sina två affärsområden till "Mytaste Shopping" samt "Mytaste Food
and Beverage." I samband med namnbytet så har också bolagets grafiska
profil uppdaterats och en ny logga lanserats för koncernen.

Mytaste Group är nu tydligt positionerat på marknaden med ett antal
produkter och tjänster som driver ökad trafik, högre konverteringar
och starka köpintentioner genom riktade erbjudanden från tusentals
e-handelsbutiker, allt från mat och dryck till mode och resor, helt
anpassade efter konsumentens unika smak.

Denna omfattande omorganisation och renodling av koncernstrukturen
inom Mytaste Group har nu framgångsrikt avslutats och fokus och
resurser har kunnat flyttas till nya, spännande intäktsdrivande
satsningar samt att skapa intäkts- och kostnadssynergier. Det har
delvis lett till ett förbättrat resultat för kvartal två och vi
bedömer att det kommer bidra till ett förbättrat resultat framöver i
linje med de nya finansiella mål som bolagets styrelse beslutade om
under fjärde kvartalet 2017. Vi är nu på god väg mot att över en
konjunkturcykel nå en omsättningsökning på koncernnivå med i
genomsnitt 25% per år med en EBITDA-rörelsemarginal om lägst 20%.

Min medgrundare Jonas Söderqvist har gjort en stark insats sedan han
axlande sin nya roll som vice VD och operativ chef för koncernen
genom att leda det viktiga teknikintensiva operativa arbetet med att
integrera de verksamheter som vi förvärvade förra året samt skapa en
central IT-lösning, Mytaste BigData Engine™, som utnyttjas av
koncernens alla produkter och tjänster i linje med gällande regler
för hantering av personuppgifter enligt GDPR.

I och med den nya ansvarsfördelningen mellan Jonas och mig så har jag
kunnat fokusera på att träffa affärspartners samt investerare som en
del i min ambition att skapa mer intresse för Mytaste Group på
marknaden, genom större transparens och förbättrad
marknadskommunikation.

Jag har tillsammans med ledningen för våra två affärsområden
framgångsrikt tagit fram en rad nya spännande produkt-lanseringar
under kvartalet som bygger på befintliga samt förvärvande
verksamheter som nu successivt rullas ut i Sverige och i andra
länder.

Vi har nu ett mycket starkt team på plats och det gläder mig att en
majoritet av nyckelpersoner samt styrelse tecknat sig för det nya
optionsprogrammet som vi lanserat internt under första kvartalet i
år. Jag ser det som en mycket viktig bekräftelse på att vi på rätt
spår i linje med det förtroende som vi fick från våra nya och
tidigare ägare i samband med vår övertecknade nyemission förra året.

Vi är nu är tydligt positionerade med en kraftig vinsttillväxt och ett
motiverat team som är verksamma på en tillväxtmarknad där det finns
ett underliggande starkt behov av våra produkter och tjänster.

Andra kvartalet

Andra kvartalet 2018 för Mytaste Group har vi haft fokus på lönsamhet
efter en period av tidskrävande men nödvändigt internt
omställningsarbete. Under kvartalet uppgick intäkterna till 13 465
tkr (8 487), vilket motsvarade en ökning med 59 procent.
EBITDA-resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick
till 2 589 tkr (442), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19,2
procent (5,2).

Koncernens resurser har framförallt lagts på nyförsäljning,
geografiskt expansion och produktutveckling.

Vi jobbar nu kontinuerligt på att vässa våra erbjudanden för att kunna
skapa ännu fler attraktiva marknadsföringslösningar till våra
affärspartners och skapa ännu bättre lönsamhet framöver.

Mytaste Shopping

I Mytaste Shopping ingår alla verksamheter som tidigare ingick i
affärsområdet Shopello, däribland affiliatenätverket Shopello samt
konsumentprodukterna Kampanjjakt och OutletSverige.

Inom affärsområdet så har nya attraktiva erbjudanden till marknaden
färdigställts och börjats att lanseras under kvartalet och
ytterligare lanseringar är planerade för under resten av året.

Bland annat så har den framgångsrika produkten OutletSverige, som
håller konsumenter informerade vid prissänkningar på populära
produkter från kända varumärken, genomgått ett omfattande
utvecklingsarbete. Den största nyheten är att plattformen under
kvartalet byggts ut för att möjliggöra geografisk expansion. Strax
innan periodens slut så skapades en norsk version som fått namnet
"Trendly" som sedan offentliggjordes efter periodens slut.

Lanseringen i Norge kommer att följas av en geografisk expansion till
fler andra länder genom ett antal lokala domännamn som redan
registrerats. Här använder vi en beprövad plattform i ett land för
att lansera tjänsten i fler länder och på så sätt skapa skalfördelar
och synergier inom koncernen, vilket är en modell som vi kommer att
fortsätta jobba med.

OutletSverige har även utökats med två nya kategorier, barnkläder och
heminredning, dessutom har arbete kring en ny mobilapp pågått.
Applikationen är nu klar och har lanserats efter periodens slut.

För affiliatenätverket Shopello samt de andra konsument-produkterna
inom ramen för Mytaste Shopping så har arbetet med integreringen med
koncernens centrala IT-lösning, Mytaste BigData Engine, avslutats och
resurserna har istället kunnat läggas på nyförsäljning och
affärsutveckling, vilket bådar gott för resten av året.

Omsättningen har under kvartalet ökat med 110% till 8 151 tkr (3 877)
med en EBITDA på 2 734 tkr (365).

Mytaste Food & Beverage

I Mytaste Food & Beverage ingår de verksamheter som tidigare ingick i
affärsområde myTaste, däribland myTaste, Matklubben och Vinklubben.

Inom affärsområdet så fortsätter Vinklubben att utmärka sig genom ännu
ett starkt kvartal efter det omfattande utvecklingsarbetet som pågått
under första kvartalet.

Införsäljningen av nya kampanjer har varit god efter lanseringen av
bland annat SMS och SMP utskick (mediapaket där vi hjälper kunder att
nå rätt målgrupp när de annonserar på mobilen och i sociala medier
med hjälp av data från Vinklubben).

Den nya versionen av mobilappen för Vinklubben samt nya erbjudanden
till annonsörer för att få ännu mer relevant

exponering av produkter och erbjudanden gentemot vinintresserade
människor skapar bra förutsättningar för att ta ytterligare
marknadsandelar framöver.

Omsättningen för Mytaste Food & Beverage uppgick under kvartalet till
5 314 tkr (4 595) med en EBITDA på 1 058 tkr (27).

Framtidsutsikter

Mytaste Group är i en god position att ta en ledande ställning på de
marknader vi är verksamma, inom prestationsbaserad marknadsföring för
e-handeln, med två starka och tydliga segment; shoppingfokuserade
Mytaste Shopping samt mat- och dryckesfokuserade Mytaste Food &
Beverage.

Koncernens fokus ligger på att skapa aktieägarvärden genom att vara en
aktiv part i utvecklingen av nya och befintliga bolag samt att
fortsätta den hittills framgångsrika lönsamma tillväxtstrategin,
genom organisk tillväxt såväl som förvärv, i befintliga och nya
vertikaler respektive geografiska marknader.

Även om tredje kvartalet historiskt sett är det svagaste
resultatmässigt och att det extremt varma vädret under sommaren
påverkat handeln negativt, så ser vi med tillförsikt på andra
kvartalets resultat som indikativt på att vi nu är på god väg mot en
kraftigt förbättrad lönsamhet för koncernen.

SAMMANDRAG Q2 2018 (2017)

* Nettoomsättningen uppgick till 13 465 TKR (8 487)

* Justerat rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2 589 TKR (442)

* Justerad rörelsemarginal (EBITDA) uppgick till 19,2% (5,2 %)

* Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2 405 TKR (442)

* Rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 17,9% (5,2 %)

* Resultat per aktie uppgick till -0,03 KR (-0,11)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Under andra kvartalet uppgick intäkterna till 13 465 tkr (8 487),
vilket motsvarade en ökning med 59 procent.

· EBITDA-resultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick
till 2 589 tkr (442), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19,2
procent (5,2).

· Omsättningen inom segmentet Mytaste Shopping har under kvartalet
ökat med 110 procent till 8 151 tkr (3 877) med en EBITDA på 2 734
tkr (365).

· Andereas Friis har valts till ny VD och tar över från Jonas
Söderqvist som blir vice VD och operativ chef.

· Koncernen har omprofilerats och omorganiserats under namnet
Mytaste Group (koncernens legala namn är det samma som tidigare,
myTaste AB (publ)) med två segment: Mytaste Shopping samt Mytaste
Food & Beverage. I samband med detta har även en ny och mer
IR-inriktad hemsida lanserats under MytasteGroup.com.

· Vinklubben gör ännu ett starkt kvartal som ett resultat av bland
annat lanseringen av SMS, SMP (Social Media Paket) samt den nya
mobilappen.

· OutletSverige har utökats med två nya kategorier, barnkläder och
heminredning, samtidigt som utvecklingen av plattformen för att
möjliggöra geografisk expansion har slutförts.

· Arbetet med integreringen av koncernens centrala IT-lösning,
Mytaste BigData Engine, har framgångsrikt avslutats i enighet med de
nya GDPR-reglerna.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16
augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD / Grundare Mytaste Group
andereas.friis@mytaste.com
+46 (...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.