Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-01-14

Nanexa beviljas patent i USA

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget har beviljats ett patent i USA. Det nya patentet (US 11,214,865 B2) avser en ALD-reaktor anpassad för storskalig produktion av PharmaShell®-belagda läkemedel.

”Detta patent som redan beviljats av de brittiska patentmyndigheterna (GB 2576851 B) är ett bra komplement till våra produkt- och processpatent för drug delivery-systemet PharmaShell®”, säger David Westberg, vd för Nanexa.

ALD (Atomic Layer Deposition) är den kemiska process Nanexa använder för produktion av drug delivery-plattformen PharmaShell®.

För mer information kontakta:


David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Om Nanexa AB (publ)


Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag fokuserat på utvecklingen av PharmaShell®, ett nytt och banbrytande drug delivery-system med stor potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® utvecklar Nanexa egna produkter och har samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).

Bifogade filer


Nanexa beviljas patent i USA

Författare MFN