Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-09

NCC: NCC:s årsstämma 2019

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning,
val av styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt
prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om
återköp och överlåtelse av egna aktier.

NCC:s årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för
verksamhetsåret 2018 om 4,00 SEK per aktie, uppdelat på två
utbetalningstillfällen. Avstämningsdag för den första utbetalningen
om 2,00 SEK är den 11 april 2019 och för den andra utbetalningen om
2,00 SEK är avstämningsdag den 5 november 2019.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2018 och
beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda
ordinarie ledamöter och omvalde enligt valberedningens förslag
styrelseledamöterna Tomas Billing, Viveca Ax:son Johnson, Ulla
Litzén, Birgit Nørgaard, Geir Magne Aarstad, Mats Jönsson och Angela
Langemar Olsson samt valde Alf Göransson som ny ledamot. Tomas
Billing valdes till styrelsens ordförande. Information om föreslagna
ledamöter finns på NCC:s webbplats ncc.se.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 4 600 000 SEK,
exklusive arvode för utskottsarbete, fördelat på 1 100 000 SEK till
styrelsens ordförande och 500 000 SEK till övriga stämmovalda
ledamöter. Arvode till revisionsutskottets ledamöter utgår med 175
000 SEK till utskottets ordförande samt 125 000 SEK till respektive
övrig ledamot i utskottet. Arvode till projektutskottets ledamöter
utgår med 125 000 SEK till utskottets ordförande samt 100 000 SEK
till övrig ledamot i utskottet. Beslutade arvoden är oförändrade.

Till revisor i bolaget omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets
rekommendation, revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med
huvudansvarig revisor Ann-Christine Hägglund. PwC valdes till och med
utgången av årsstämman 2020. Arvode till revisorn utgår enligt
godkänd räkning.

Till valberedningen valdes Viveca Ax:son Johnson, Nordstjernan
(ordförande), Simon Blecher, Carnegie Fonder, och Anders Oscarsson,
AMF/AMF Fonder.

Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt prestationsbaserat
incitamentsprogram (LTI 2019) för ledande befattningshavare och
nyckelpersoner.

Vidare beslutades att de riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till koncernledningen som antogs vid årsstämman 2018 ska
fortsätta att tillämpas med i huvudsak följande justeringar. Till
följd av att LTI 2019 antogs är den kortsiktiga rörliga ersättningen
för VD maximalt upp till 65 procent av den fasta lönen och för övriga
i koncernledningen maximalt upp till 30 eller 40 procent av den fasta
lönen.

För att täcka åtaganden enligt LTI 2019 bemyndigade årsstämman
styrelsen att, intill nästa årsstämma, få återköpa högst 867 487
B-aktier samt överlåta högst 300 000 B-aktier till deltagarna i LTI
2019. Återköpen ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie
inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse ska
även kunna ske av högst 500 000 B-aktier på Nasdaq Stockholm för att
täcka kostnader, i huvudsak för utdelningskompensation, sociala
avgifter och betalningar enligt de syntetiska aktierna, med anledning
av utestående långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram (LTI
2016, LTI 2017 och LTI 2018) samt LTI 2019.

Vid ett konstituerande styrelsemöte i anslutning till årsstämman
bekräftade styrelsen sitt mandat att återköpa och överlåta aktier som
gavs av årsstämman den 9 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Trane, Presschef NCC, 070 884 74 69

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC, 070 354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s
Mediabank (https://www.ncc.se/media/bilder-och-film/)

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa
hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden
inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning
på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på
Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ncc/r/ncc-s-arsstamma-2019,c2784857
https://mb.cision.com/Main/197/2784857/1023001.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.