Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

Nederman: Bokslutskommuniké 2019

Kvartal 4, 2019

· Orderingången uppgick till 1 140,7 Mkr (967,8), vilket justerat
för valutaeffekter motsvarar en ökning på 18,1 procent jämfört med
samma period föregående år.

· Omsättningen uppgick till 1 086,5 Mkr (1 069,0), vilket justerat
för valutaeffekter motsvarar en ökning på 1,8 procent jämfört med
samma period föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till 108,7 Mkr (120,0)*, vilket gav en
rörelsemarginal på 10,0 procent (11,2)*.

· Justerat rörelseresultat uppgick till 113,2 Mkr (129,4)*, vilket
gav en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (12,1)*.

· Resultat efter skatt uppgick till 72,4 Mkr (89,4)*.
· Resultat per aktie uppgick till 2,06 kr (2,55)*.
Januari - december, 2019

· Orderingången uppgick till 4 168,4 Mkr (3 479,5), vilket justerat
för valutaeffekter motsvarar en ökning på 15,2 procent jämfört med
samma period föregående år.

· Omsättningen uppgick till 4 307,7 Mkr (3 553,9), vilket justerat
för valutaeffekter motsvarar en ökning på 16,6 procent jämfört med
samma period föregående år.

· Rörelseresultatet uppgick till 343,2 Mkr (305,7)*, vilket gav en
rörelsemarginal på 8,0 procent (8,6)*.

· Justerat rörelseresultat uppgick till 349,1 Mkr (318,9)*, vilket
gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (9,0)*.

· Resultat efter skatt uppgick till 225,8 Mkr (202,8)*.
· Resultat per aktie uppgick till 6,43 kr (5,78)*.
· Styrelsen föreslår utdelning på 2,50 kr (2,30) per aktie.
* Koncernen har vid övergången till IFRS 16 tillämpat en retroaktiv
metod vilket innebär att siffrorna för räkenskapsåret 2018 har
omräknats i enlighet med den nya standarden.

VD-ord

"Under de senaste åren har Nederman stärkt sin position som The Clean
Air Company med ett ökat fokus på den fantastiska nytta våra
produkter levererar och på de stora möjligheter som den globala
digitaliseringen erbjuder. Under det avslutande kvartalet
materialiserades detta arbete både i en stark utveckling av
orderingången och i förvärvet av finska Gasmet.

Förvärv av Gasmet
Den 9 december förvärvade Nederman det finska bolaget Gasmet
Technologies Oy. Gasmet är världsledande inom området FTIR-gasanalys
och tillhandahåller systemlösningar för kontinuerlig
utsläppsövervakning, övervakningssystem för kvicksilver och dioxin
samt portabel övervakning. Bolaget är baserat i Helsingfors och har
global täckning via helägda verksamheter i Tyskland, Storbritannien,
Kanada, Hong Kong och Österrike. Bolaget är fokuserat på att
utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och kompletta system
för en rad applikationer inom industri, miljö och säkerhet.

Gasmets EBITDA-marginal överstiger motsvarande marginal inom
Nederman-koncernen, men med hänsyn till förvärvskostnader och att vi
konsoliderar verksamheten endast under en kort period av
verksamhetsåret 2019 har förvärvet endast haft en svagt positiv
påverkan på koncernens nettoresultat.

Genom förvärvet får vi tillgång till en världsledande teknologi som
väsentligt stärker vårt erbjudande inom Monitoring & Control
Technology och digitala lösningar. Det flyttar oss ytterligare i
riktning mot vår vision att kunna erbjuda Clean Air as a Service och
stärker vår position som branschledare inom framtidssäkra lösningar
för ren luft.

Jag vill också ta detta tillfälle att välkomna Ketil Gorm Paulsen som
ny chef för divisionen Monitoring & Control Technology. Ketil var
tidigare vd för NEO Monitors där han gjort ett mycket bra arbete.

Orderingång, försäljning och resultat
Nederman hade en bra utveckling under årets fjärde kvartal. Totalt
uppgick orderingång till 1 141 Mkr (968) , motsvarande en
valutaneutral tillväxt om 18,1 procent. Den organiska tillväxten
uppgick till 11,4 procent. Omsättningen uppgick till 1 087 Mkr (1
069), motsvarande en valutaneutral tillväxt om 1,8 procent. En
relativt stor andel av orderingången kom sent i kvartalet och kunde
därför inte konverteras till försäljning innan kvartalets utgång,
vilket innebar att resultat för perioden var något lägre än
förväntat. Justerat rörelseresultat uppgick till 113 Mkr (129)*,
vilket gav en justerad rörelsemarginal på 10,4 procent (12,1)*. Detta
ska ses i perspektiv av att motsvarande kvartal 2018 var Nedermans
mest lönsamma kvartal någonsin.

För helåret uppgick orderingången till 4 168 Mkr (3 480) , motsvarande
en valutaneutral tillväxt om 15,2 procent. Omsättningen uppgick till
4 308 Mkr (3 554) , motsvarande en valutaneutral tillväxt om 16,6
procent. Justerat rörelseresultat uppgick för helåret till 349 Mkr
(319)*, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (9,0)*.

Utsikter
Många av våra marknader, inte minst USA och Kina och under senare tid
till viss del även Tyskland, präglas av osäkerhet inte minst på grund
av den senaste utvecklingen av coronaviruset. Handelskonflikt och
finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på
tiden och att stora projekt ofta skjuts på framtiden med en betydande
volatilitet i orderingången som följd. Vi ser även allt fler tecken
på en generell avmattning i världsekonomin. Trots dessa utmaningar är
vår grundsyn försiktigt optimistisk. Miljöfrågorna kommer fortsatt
vara viktiga för våra kunder, vilket till viss del kan förväntas
mildra effekterna av en svagare ekonomi, och vi fortsätter att stärka
våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens
tillväxt kommer att finnas. I Europa och Nordamerika kommer vi att
bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag.
Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra
ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända
trenden."

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14
februari, 2020 kl. 08:00 CET.

Om Nederman
Nederman är världsledande inom industriell luftfiltration med fokus på
infångning, mätning, övervakning och rening av luft för att göra
industriell produktion mer effektiv, säker och hållbar. Baserat på
branschledande produkter, lösningar och service i kombination med en
innovativ IoT-plattform levererar vi kunskap och fakta för att
optimera våra kunders processer och garantera efterlevnad av
utsläppsregler.

Nederman-koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har ca.
2600 anställda och närvaro i mer än 50 länder. Läs mer på
nedermangroup.com (http://www.nedermangroup.com)

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nederman/r/bokslutskommunike-2019,c3035509
https://mb.cision.com/Main/1732/3035509/1194049.pdf
https://mb.cision.com/Public/1732/3035509/989d9dfa7712625a.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.