Du är här

2018-10-18

Nederman: Delårsrapport kvartal 3 januari - september 2018

Kvartal 3, 2018

· Orderingången var 817,9 Mkr (761,0), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 1,2 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Omsättningen var 835,2 Mkr (768,7), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 2,5 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Rörelseresultatet var 50,6 Mkr (69,3), vilket gav en
rörelsemarginal på 6,1 procent (9,0).

· Resultat efter skatt var 32,9 Mkr (42,9).
· Resultat per aktie var 0,94 kr (1,22).*
Januari - september, 2018

· Orderingången var 2 511,7 Mkr (2 341,5), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 5,4 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Omsättningen var 2 484,9 Mkr (2 288,5), vilket justerat för
valutaeffekter motsvarar en ökning på 6,6 procent jämfört med samma
period föregående år.

· Justerat rörelseresultat var 181,4 Mkr (179,0), vilket gav en
justerad rörelsemarginal på 7,3 procent (7,8).

· Rörelseresultatet var 177,6 Mkr (179,0), vilket gav en
rörelsemarginal på 7,1 procent (7,8).

· Resultat efter skatt var 113,5 Mkr (113,1).
· Resultat per aktie var 3,23 kr (3,23).*
* Till följd av den aktiesplit som årsstämman beslutade om har
justering skett av föregående års resultat per aktie.

VD-ord

" Årets tredje kvartal blev på flera olika sätt ett mycket utmanande
kvartal för Nederman. I USA drabbades vi av produktions- och
distributionsstörningar vid våra produktionsanläggningar som samtliga
är belägna i North och South Carolina där ovädret Florence orsakade
stor förödelse.

I APAC hade Nederman under kvartalet problem av andra slag. I Kina
tilltog den försiktighet vi kunde se redan under kvartal två.
Nedermans kunder har haft svårt att hitta finansiering för större
projekt, vilket lett till en svag orderingång i kvartalet. Den
ekonomiska situationen i Kina har också inneburit att våra kunder
skjuter på sina betalningar längre än tidigare. Kraftigt stigande
råvarupriser har också inneburit en press på koncernens lönsamhet i
regionen.

EMEA hade en stabil utveckling i kvartalet med en organisk tillväxt av
orderingången om 3,5 procent och en omsättning som uppgick till 410,5
miljoner kronor (376,1).

Sammantaget innebar de många utmaningarna i kvartalet tillsammans med
ett mycket starkt tredje kvartalet 2017 att orderingången minskade
organiskt med 5,6 procent. Förvärven av NEO Monitors och Auburn
Filter Sense har dock haft en mycket positiv påverkan på koncernens
utveckling, vilket innebär att orderingången totalt sett ökade med
7,5 procent till 817,9 miljoner kronor (761,0).

Trots utmaningarna i kvartal tre finns det flera ljuspunkter i vår
verksamhet. Nederman Insight som etablerades 2017 utvecklas snabbare
än vi ursprungligen räknat med och såväl NEO Monitors som Auburn
FilterSense lämnar betydande positiva bidrag till vår verksamhet. Det
är uppenbart att våra kunder har ett stort behov av att med Nederman
Insights hjälp etablera en digital och uppkopplad verksamhet med alla
de fördelar detta ger. Nederman Insight som helhet taktar nu på en
orderingång motsvarande 250 miljoner kronor. Även om Nederman Insight
redan utgör en betydande del av Nedermankoncernen är vi fortfarande
bara i början av den resa som syftar till att etablera Nederman som
den självklara digitala partnern för våra kunder.

Den 1 oktober tillkännagavs att handelsavtalet NAFTA mellan USA,
Mexiko och Kanada ersätts av ett nytt avtal, USMCA. Förhoppningsvis
kommer detta nya avtal innebära att en del av den osäkerhet som
präglat handeln mellan USA, Mexiko och Kanada successivt kommer att
minska.

Under årets sista kvartal kommer vi att fortsätta arbetet med att
hantera vår ambivalenta omvärld på bästa sätt och bygga vidare på de
lärdomar som årets tredje kvartal gett oss. "

Sven Kristensson, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
oktober, 2018 kl. 08:00 CET.

Fakta om Nederman

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och
lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i
krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för
hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar
produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar
anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är
noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är
närvarande i mer än 50 länder.

Läs mer på nedermangroup.com (https://www.nedermangroup.com/)
Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nederman/r/delarsrapport-kvartal-3-januari---s...
http://mb.cision.com/Main/1732/2647680/928442.pdf
http://mb.cision.com/Public/1732/2647680/a6c2ef8cb3b9ae07.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.