Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-16

NeoDynamics: Extra bolagsstämma i NeoDynamics AB (publ) beslutade om riktad emission av konvertibler

Extra bolagsstämma i Neodynamics ägde rum den 16 september. På stämman
togs beslut enligt styrelsens förslag att genomföra emission av
konvertibler. Samtliga beslut togs enhälligt.

På stämman informerade VD Anna Eriksrud om den planerade
kapitaltillförseln som skall användas för produktion, kliniska
studier och marknadsföring samt regulatoriskt arbete inför den
kommande lanseringen av Bolagets biopsisystem NeoNavia 2020.

Bolagsstämman beslutade att emittera konvertibler om ett maximalt
nominellt värde om högst 15 000 000 kronor, fördelat på maximalt 15
000 000 konvertibler, var och en med ett nominellt värde om 1 kronor.
Rätt att teckna konvertibler ska, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma ett begränsat antal investerare som i
förväg anmält intresse att teckna konvertibler.

Motivet för emissionen och skälet till att avvika från aktieägarnas
företrädesrätt är Bolagets behov av att stärka kassan. Att snabbt
förstärka Bolagets kassa är viktigt för Bolagets verksamhet och dess
utveckling.

Teckning av konvertibler ska ske på teckningslista senast den 16
september 2019. Betalning för tecknade konvertibler ska erläggas
kontant senast den 19 september 2019. Styrelsen äger rätt att
förlänga tiden för teckning och betalning.

De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att de nya
aktierna registrerats.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att
vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med
registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Eriksrud, VD NeoDynamics AB (publ). Telefon: +46 708 444 966,
E-post: anna.eriksrud@neodynamics.se, eller:

Jörgen Vrenning, CFO/IR NeoDynamics AB (publ), Telefon +46 708 519
648, E-post jorgen,vrenning@neodynamics.se

Om NeoDynamics

NeoDynamics AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt företag som är
inriktat på att förbättra diagnostik och behandling av cancer.
Företaget har ett innovativt biopsisystem, NeoNavia, i sen
utvecklingsfas. Biopsisystemet bygger på en patenterad
mikropulsteknik som baseras på forskning från Karolinska Institutet.
Systemet är utformat för att erbjuda läkare och patienter en precis
och vederhäftig vävnadsprovtagning med ett stort utbyte för en
korrekt diagnos och individualiserad behandling. NeoNavia utvärderas
vid ledande kliniker i Storbritannien, Tyskland och Sverige. En
kommersiell lansering beräknas ske under 2020.Om NeoNavia

Om NeoNavia

NeoNavia är varunamnet för hela biopsisystemet som är avsett att
användas för ultraljudsledd provtagning. NeoNavia består av en
basenhet, en handenhet och tre typer av biopsinålar. Respektive
nåltyp drivs av mikropulstekniken som underlättar nålinförsel och
placering i den misstänkta tumören. Systemet är utformat för att
erbjuda läkare och patienter en precis och vederhäftig
vävnadsprovtagning för korrekt diagnos och individualiserad
behandling.

Om mikropulstekniken

Den patenterade mikropulstekniken är baserad på en pneumatiskt driven
mekanism som möjliggör hög precision och kontroll vid införande och
positionering av biopsi- nålen, oberoende av vävnadstyp. Den
pneumatiska drivenheten som genererar mikropulser är placerad i ett
handhållet instrument. Med kraft från basenheten accelererar
handheten biopsinålen med stor kontroll även över korta sträckor,
vilket möjliggör en distinkt stegvis införsel utan att den omgivande
vävnaden påverkas. Detta möjliggör god åtkomst och flexibilitet vid
provtagning även i mycket små och knepigt lokaliserade tumörer.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neodynamics/r/extra-bolagsstamma-i-neodynamic...
https://mb.cision.com/Main/17640/2906046/1106720.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.