Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-23

Net Gaming Europe: Delårsrapport kvartal 2 2018: Stark resultattillväxt per aktie och hög tillväxt i USA

Andra kvartalet 2018

· Intäkterna ökade till 48,1 Mkr (42,7). Intäkterna från
affiliateverksamheten ökade till 47,4 Mkr (40,3).

· EBITDA ökade till 30,5 Mkr (25,9) och påverkades negativt om 0,7
Mkr av kostnader hänförliga till listbytet till Nasdaq First North
Premier.

· Resultatet efter skatt ökade till 22,0 Mkr (8,0).
· Resultat per aktie ökade till 0,31 kr (0,13).
· Total NDC-tillväxt ökade 21%, största vertikalen Casino ökade
antalet NDC:s med 36%.

Första halvåret 2018

· Intäkterna ökade till 92,0 Mkr (83,6). Intäkterna från
affiliateverksamheten ökade till 90,5 Mkr (77,7).

· EBITDA ökade till 60,9 Mkr (51,0).
· Resultatet efter skatt ökade till 42,1 Mkr (15,9).
· Resultat per aktie ökade till 0,60 kr (0,27).
· Total NDC-tillväxt ökade 24%, Casino-vertikalen ökade antalet NDCs
med 45%.

Väsentliga händelser under kvartalet

· Listbyte till Nasdaq First North Premier har genomförts.
· Lansering av Finans- samt Sportsbettingvertikal.
· Förvärv av affiliatetillgångar från Webwiser GmbH i Tyskland till
en initial köpeskilling om 2,29 MEUR samt en tilläggsköpeskilling om
maximalt 1,25 MEUR med en total köpeskilling motsvarande ca 3,5 ggr
EBITDA.

· Ny CFO rekryterad, Gustav Vadenbring med tillträde i augusti 2018.
· Styrelsen har beslutat att tillämpa vinsttillväxt per aktie som
övergripande finansiellt mål.

· Operatörsverksamheten kommer under 2018 att stöpas om till
affiliateverksamhet och därmed kommer Net Gaming att vara ett
renodlat affiliatebolag.

Väsentliga händelser efter kvartalet

· Förtidsinlösen av hela det resterande konvertibellånet.
· Ny CTO rekryterad, Clinton Cutajar med tillträde i september 2018.
· Finansvertikalen har expanderat och lanserats i Holland.
· Ytterligare investeringar i domäner i USA utökats enligt
tillväxtplan.

VD-ord: 148% tillväxt i Nordamerika

Vi fortsätter att växa - affiliateverksamheten ökade intäkterna med
18% till 47,4 mkr (40,3) under det andra kvartalet 2018. Den
organiska tillväxten uppgick till 8%. Vi har fortsatt att successivt
förändra vår intäktsmix till ökad andel hybrid samt "rev share"
(intäktsdelning) och minskad andel CPA. EBITDA-tillväxten uppgick
till 17% och uppgick till 30,5 mkr (25,9).

Det är extra glädjande att kunna konstatera att vår intäktstillväxt i
Nordamerika, primärt drivet av USA, uppgick till 148%. Med vår
historik sedan 2003 på USA-marknaden är vi starkt positionerade inför
fortsatt omreglering. Vi fortsätter att investera i nya och
befintliga domäner och följer vår aggressiva tillväxtplan i regionen.

Under kvartalet genomförde vi ett strategiskt tilläggsförvärv av
affiliatetillgångar på en attraktiv marknad framöver: DACH (Tyskland,
Österrike och Schweiz). Vi fortsätter att systematiskt identifiera
kvalitativa förvärv som uppfyller våra investeringskriterier och som
kan genomföras till rimliga värderingar.

Under kvartalet lanserades två nya vertikaler: Sportsbetting samt en
finansvertikal. Bägge initiativen följer en tydlig plan om att
fortsätta växa organiskt. Därför är det viktigt att vi fortsätter att
göra investeringar inom dessa två områden. Vi har stora förhoppningar
om att dessa vertikaler kommer att bli betydelsefulla för vår
intäktsmix och intjäning på sikt. Bl.a. har finansvertikalen
expanderat geografiskt även till Holland och fler marknader kommer
att adderas framöver.

Glädjande under kvartalet var även att vi genomförde ett lyckosamt
listbyte från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Premier.
Dessutom har vi förstärkt vår ledningsgrupp med CFO Gustav Vadenbring
samt CTO Clinton Cutajar.

Med en stark underliggande tillväxt inom vår största vertikal casino
samt extra stark utveckling i USA går vi nu in mot upploppet av 2018.
Vi vill fortsätta att generera en uthållig långsiktig
resultattillväxt och därför känns det bra att våra två viktigaste
tillväxtspår uppvisar en god underliggande tillväxt. Till det kan vi
på sikt även kunna addera ytterligare tillväxt från Sports Betting
och Finans, för att säkerställa en allt högre organisk tillväxt. Det,
i kombination med förvärv gör att jag ser med tillförsikt fram emot
en spännande framtid!

Marcus Teilman, VD och koncernchef

För närmare information, kontakta Marcus Teilman, VD och koncernchef,
telefon +46 8 410 380 44 eller mobil +356 9936 7352
marcus.teilman@netgaming.se

FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.

Denna information är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i
förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23
augusti 2018 kl. 08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-gaming-europe/r/delarsrapport-kvartal-2-20...
http://mb.cision.com/Main/11576/2598876/895930.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.