Du är här

2018-02-26

Net Trading Group AB: Net Trading Group - Bokslutskommuniké januari - december 2017

SAMMANFATTNING AV NTG FÖR FJÄRDE KVARTALET 2017 (JÄMFÖRT MED SAMMA
PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

· Nettoomsättningen ökade med 212% till 13 298 TSEK (4 254 TSEK)

· Rörelseresultatet blev -2 162 TSEK (-521 TSEK)

· Resultatet per aktie blev -0,17 SEK (-0,05 SEK)

SAMMANFATTNING AV NTG I PERIODEN JAN-DEC 2017 (JÄMFÖRT MED SAMMA
PERIOD FÖREGÅENDE ÅR)

2017 2016
36 001 11 265
· Nettoomsättning TSEK
-5 914 -3 730
· Rörelseresultat
-0,48 -0,38
· Resultat per aktie blev

Av rörelseresultatet på -5,9 MSEK kan 1,9 MSEK härledas till planerade
engångskostnader för uppstarten av verksamheten i Finland.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

· NTG slog omsättningsrekord för en enskild månad i november med en
nettoomsättning på 5 700 TSEK

· NTG signerade partner-avtal med flygbolaget Norwegian Air Shuttle
om deltagande i Norwegian Reward-programmet

· Den norska regeringen beslutade i december att öka den norska
sockerskatten med 83 % från den 1 januari 2018.

· Ingått samarbetsavtal samt genomfört en riktad emission på 6 400
TSEK till Orvelin Group AB, Sveriges största konfektyrkedja med en
omsättning på ca 1,4 miljarder 2016.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER DET FJÄRDE KVARTALETS UTGÅNG
Efter 1 januari 2018 har NTGs produkter blivit ännu billigare för
norrmännen tack vare den nya, förhöjda sockerskatten. Den ökade
socker skatt som den norska regeringen beslutade om och som börjar
gälla i Norge från den 1 januari 2018 har fått stor uppmärksamhet i
media och har påverkat NTGs försäljning långt mer positivt än
förväntat. NTG överträffade försäljningsbudgeten signifikant i
januari 2018. Omsättningen för januari månad 2018 landade på 4 803
TSEK jämfört med 1 502 TSEK samma period föregående år, en ökning på
220 %.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN
NTG kommer fortsatt att prioritera tillväxt i omsättning och antal
kunder. I 2018 är det också ett viktigt mål att leverera ett positivt
rörelseresultat allt eftersom verksamheten skalar och växer som
förväntat, omsättningen ökar, marginalerna ökar men inte bolagets
kostnader (i relativa bemärkelser). NTG kommunicerade genom ett
pressmeddelande i december 2017 nytt omsättningsmål för 2018 på 70
miljoner. Baserat på starten av 2018 och försäljningen i januari
2018, är styrelsen och ledningen fortfarande komfortabla med den
målsättningen. NTG har idag nästan 1 000 olika produkter i sitt
sortiment. Som ett resultat av samarbetet med Orvelin Group kommer
NTG till det andra halvåret 2018 bredda sitt sortiment väsentligt när
då Hälsa och Träning läggs till i sortimentet. Orvelin Group äger
bl.a kedjan Body Power samt sportkost.se vilket betyder att NTG får
tillgång till nya produkter till attraktiva priser.

VD-KOMMENTAR TILL 4 KV OCH HELÅRET 2017
NTG satte på nytt omsättningsrekord i det fjärde kvartalet.
Omsättningen blev 13 298 TSEK mot 10 655 TSEK i det tredje kvartalet.
För helåret 2017 ökade omsättningen från 11 265 TSEK i 2016 till 36
001 TSEK 2017. Utvecklingen i bolaget har varit ungefär som väntat
och jag är mycket nöjd med året som helhet. Vi har mer än tredubblat
omsättningen från 2016 till 2017, och vi har lagt en fantastisk grund
för vidare tillväxt. Finland lanserades i slutet av september och det
har ingåtts flera strategiska partneravtal under 2017 som levererar
bra omsättning till NTG. Här vill jag understryka samarbetet med
Let's Deal som har pågått sedan juni 2017 samt det förhållandevis nya
samarbetet med flygbolaget Norwegian. Av rörelseresultatet på -5,9
MSEK kan 1,9 MSEK härledas till planerade engångskostnader för
uppstarten av verksamheten i Finland.

NTGs bruttomarginal har ökat i slutet av 2017 och bolaget arbetar
kontinuerligt med att öka marginalerna ännu mer.

Under 2017 har NTG och speciellt MaxGodis fått mycket
mediauppmärksamhet i Norge, vilket gör att bolagets produkter blir
mer och mer kända i Norge, som just nu är bolagets största marknad.

I december 2017 beslutade den norska regeringen att öka sockerskatten
ytterligare, från 25 SEK per kg till kr 45 SEK per kg med start den 1
januari 2018, detta kommer vara väldigt positivt för NTG den kommande
perioden.

NTG genomförde i december 2017 en omfattande undersökning bland
bolagets norska kunder. Totalt gav undersökningen över 4 000 svar och
resultatet var mycket positivt. Bland annat framträder det mer än 85
% av kunderna sa att de kommer rekommendera MaxGodis vidare till
vänner och bekanta. 2017 var det år NTG kunde satsa i full skala,
b.la på marketing.

Bolagets nyemission/IPO i maj gjorde det möjligt att investera i ökade
marknadsföringsaktiviteter, således är NTGs negativa resultat en
följd av den tillväxt bolaget har haft under 2017. Under 2017 såg vi
vikten av en hög tillväxt av nya kunder eftersom vi nu har en hög
rate av återkommande kunder och antal köp/kund.

Årets resultat påverkas också av NTGs lansering av Maxikarkki.fi i
Finland. Finland förväntas bidra med positiva resultat i det fjärde
kvartalet 2018.

NTG genomförde också en riktad emission mot Orvelin Group AB i
november 2017. Emissionen tillförde bolaget netto 6 400 TSEK i
emissionslikvid. NTG har också ingått ett strategiskt inköpsavtal med
Orvelin Group, detta avtal kommer medföra väsentligt förbättrade
marginaler under 2018 och framöver för NTG. Tack vare
kapitaltillskottet och det nya årets starka start så bedömer vi att
vi inte behöver göra någon ytterligare nyemission för att nå våra
finansiella mål.

NTGs huvudmålsättning under 2018 är att minst dubbla bolagets
omsättning och leverera ett betydligt positivt rörelseresultat. Detta
kommer också att innebära att vi ökar bredden i vårt sortiment
avsevärt med lanseringen av träningsprodukter under andra halvåret
2018.

Om Net Trading Group NTG AB (publ)
NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast
Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks,
vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter.
NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där
NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära
e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden. NTG är
verksamt i Sverige, Norge och Finland under MaxGodis.se och
Maxikarkki.fi

För ytterligare information
Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/net-trading-group-ab/r/net-trading-group---bok...
http://mb.cision.com/Main/15625/2458347/796300.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.