Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

NeuroVive Pharmaceutical: NeuroVive meddelar dom från Högsta domstolen i mål mellan bolaget och CicloMulsion AG

Lund den 30 april 2019 - NeuroVive Pharmaceutical AB (Nasdaq
Stockholm: NVP, OTCQX: NEVPF) meddelade idag att Högsta domstolen
meddelat dom rörande en skiljedom mellan NeuroVive och CicloMulsion
AG. Efter att Hovrätten över Skåne och Blekinge hade upphävt
skiljedomen i januari 2018, överklagade NeuroVive till Högsta
domstolen i vissa delar. Högsta domstolen har idag avslagit
överklagandet. Detta innebär att skiljedomen slutligt är upphävd i
dessa delar och att CicloMulsion på nytt kan få sina anspråk prövade
i ett skiljeförfarande.

Under 2004 ingick NeuroVive ett licensavtal med CicloMulsion AG, under
vilket NeuroVive erhöll rätten till vissa patent i samband med
användningen av en viss farmaceutisk teknologi. I mars 2013 inledde
CicloMulsion AG ett skiljeförfarande avsett att fastställa bolagets
rätt till royaltybetalningar, som CicloMulsion AG anser att NeuroVive
ska betala enligt licensavtalet. Skiljedomstolen beslutade bland
annat att NeuroVive ska betala framtida royaltybetalningar baserat på
försäljningen i de länder där det tidigare har funnits patent som
omfattades av licensavtalet. Skiljedomen klandrades i olika delar av
båda parter.

I dom från Hovrätten över Skåne och Blekinge den 12 januari 2018,
meddelades bland annat att samtliga delar av skiljedomen skulle
upphävas men också att målet omfattar sådana frågeställningar som är
av vikt för ledning av rättstillämpningen varför Hovrätten tillät
överklagande till Högsta dom-stolen. NeuroVive överklagade då delar
av domen.

"Högsta domstolen har idag oväntat avslagit vårt överklagande, vilket
innebär att den tidigare meddelade skiljedomen är slutligt upphävd i
de överklagade delarna. Detta innebär att skiljedomen inte är något
hinder för CicloMulsion att på nytt få anspråken som hade avgjorts i
skiljedomen, prövade i ett skiljeförfarande. Vi förväntar oss nu att
skiljeförfarandet fortsätter i den nya skiljenämnden", säger
NeuroVives vd Erik Kinnman.

Genom Högsta domstolens dom har NeuroVive också förpliktats att
ersätta CicloMulsions rättegångskostnader i Högsta domstolen om SEK
531 899 och EUR 20 187.

Denna information är sådan information som NeuroVive Pharmaceutical AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30
april 2019 kl. 17:00.

För mer information, kontakta:
Catharina Johansson, CFO, IR & Communications
+46 (0)46-275 62 21, ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)
Medicon Village, 223 81 Lund, Sverige
Tel: +46 (0)46 275 62 20 (växel)
info@neurovive.com,www.neurovive.com
För nyhetsprenumeration, gå in på
http://www.neurovive.com/sv/press-releases/subscription-page/

Följ oss på LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/neurovive-pharmaceutical-ab-ntp-/)

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB är ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, med ett projekt i klinisk fas I (KL1333) för medfödd
mitokondriell sjukdom och ett projekt som förbereds för klinisk fas
II-effektstudie för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk
hjärnskada (NeuroSTAT®). Forskningsportföljen omfattar också projekt
för medfödda mitokondriella sjukdomar, NASH och cancer.

Bolaget utvecklar läkemedel för sällsynta sjukdomar, genom den
kliniska utvecklingsfasen ut på marknaden med eller utan partners.
För projekt som riktar sig mot vanliga sjukdomar är målet
utlicensiering i preklinisk fas. En undergrupp av molekyler inom
NVP015-projektet utlicensierades 2018 till Fortify Therapeutics, ett
BridgeBio-bolag, för utveckling av lokal behandling av Lebers
hereditära optikusneuropati (LHON). NeuroVive är noterat på Nasdaq
Stockholm (kortnamn: NVP). Aktien finns även tillgänglig för handel i
USA på marknads-platsen OTCQX Best market (OTC: NEVPF).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/neurovive-pharmaceutical/r/neurovive-meddelar...
https://mb.cision.com/Main/6574/2800633/1035117.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.