Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-29

New Wave Group: Analysguiden: Fortsätter leverera

New Wave Group rapporterar ett rekordstarkt tredje kvartal där omsättningen växer med 13 procent och rörelseresultatet uppnår en ny toppnivå om 261 miljoner kronor. 

Fortsätter leverera
New Wave fortsätter att leverera bra försäljning och starka resultat. Nu förbättras marknadsläget i flertalet av de regioner som bolaget verkar i. Världen öppnas nu gradvis upp efter de restriktioner kring Covid-19 som medförde publikfria idrottsevenemang och uteblivna företagsevent. Försäljningen ökade med 13%.

Samtliga segment, framför allt Sport & Fritid, uppvisade högre resultat än under motsvarande period ifjol, tack vare viss förbättring av marknadsläget och en snabb anpassning av kostnadsstrukturen. Resultatutvecklingen har varit imponerande.

Starkaste tredje kvartal någonsin
Omsättningen ökade med 13% till 1 664 Mkr och rörelseresultatet ökade till en ny rekordhög nivå från 176 Mkr till 261 Mkr kvartalöver-kvartal med en rörelsemarginal om 15,7%. Resultatet är det starkaste som New Wave levererat för ett tredje kvartal och en följd av kostnadskontroll och en gradvis marknadsförbättring. Alla segment i gruppen kunde uppvisa förbättrade resultat.

Den finansiella ställningen fortsätter att stärkas och nettoskuldsättningsgraden uppgick till 25% per 30 september. Kassaflödet minskade och uppgick till 242 Mkr (283). Under kommande kvartal räknar vi med ett fortsatt lägre kassaflöde än under 2020 och inledningen av 2021 när nu New Wave har ett behov av att fylla på lager för att möta en väntad marknadsåterhämtning. Ett 'positivt problem'.

Stark kursutveckling
New Wave-aktien har stigit med över 220% i år! Senaste slutkurs uppgick till 176,80 kr. Vi har under året haft en positiv syn till aktien. Vår positiva syn på bolaget kvarstår men potentialen har minskat efter den kraftiga kursuppgången. Vi bedömer att en riktkurs kring 195 kr är motiverad. Våra prognoser för 2021 visar på ett P/E på 17,4 och för 2022 på 13,1. Motsvarande EV/EBIT för 2021 är 14,4 och för 2022 11,0. Våra prognoser för 2023 visar på en fortsatt förbättring av resultatet (se detaljerade prognoser längre fram i kommentaren). Inte oväntat föreslår styrelsen en extrautdelning på 4 kr per aktie. Extrastämma för beslut är planerad till 3 december. På risksidan finns oro för att Covid-19 kan ta fart igen vilket kan medföra förnyade restriktioner, och globala leveransproblem för komponenter.

Läs hela analysen (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-new-wave-group-fortsatter-leverera)

Författare Cision