Du är här

2018-02-08

New Wave Group: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ NEW WAVE GROUP AB

PERIODEN 1 OKTOBER - 31 DECEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 1 630,3 mkr, vilket var 5 % högre än
föregående år (1 548,6 mkr).

· Rörelseresultat uppgick till 172,5 (167,0) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 146,8 (127,8)) mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 2,20 (1,90) kr.
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 134,5 (280,9)
mkr

PERIODEN 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2017

· Omsättningen uppgick till 5 597,3 mkr, vilket var 7 % högre än
föregående år (5 237,1 mkr).

· Rörelseresultat uppgick till 469,1 (400,2) mkr.
· Periodens resultat uppgick till 354,0 (276,7) mkr.
· Resultat per aktie uppgick till 5,34 (4,16) kr.
· Kassaflöde från löpande verksamheten uppgick till 207,8 (448,9)
mkr.

· Soliditeten uppgick till 50,8 (48,4) %.
· Nettoskuldsättningsgrad uppgick till 54,1 (62,1) %.
UTDELNING
Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman en utdelning på 1.70 (1.35)
kronor per aktie motsvarande 112,8 (89,6) mkr.

VD HAR ORDET

Det är med glädje och stolthet som jag ser tillbaka på 2017.

OKTOBER - DECEMBER
Kvartalet bjöd på fortsatt tillväxt som uppgick till 5 % (8 % lokala
valutor) och även en fortsatt ökning av rörelseresultatet. Både
försäljning och rörelseresultat är all-time high för ett fjärde
kvartal vilket är glädjande. Det känns också stabilt och positivt att
vi hade tillväxt i alla våra segment. Både externa kostnader och
personalkostnader ökade som planerat och främst beror det på utökade
säljkårer och ökad marknadsföring som är investeringar i framtida
tillväxt. Bland annat inleddes vår utökade marknadsföring i USA under
kvartalet, samt att vårt nya lager i Toronto blev fullt operativt och
har fått ett mycket gott mottagande av kunderna i Kanada.

JANUARI - DECEMBER
2017 blev ännu ett bra år. Försäljningen ökade med 7 % till 5 597 mkr
som är ett nytt all-time high. Rörelseresultatet ökade 17 % till 469
mkr vilket även det är all- time high. Ser man bakåt har vi nu
levererat tillväxt i 15 av de senaste 16 kvartalen och vi har gått
från 4 274 mkr i försäljning 2014 till 5 597 mkr 2017. Samtidigt har
rörelseresultatet ökat i 13 av de senaste 14 kvartalen och gått från
250 mkr till 469 mkr - en utveckling vi skall vara stolta över. Under
året förstärktes fortsatt också balansräkningen och för första gången
har vi över 3 mdkr i eget kapital och det är även första bokslutet
där soliditeten är över 50 %. Glädjande nog förbättrades samtliga
nyckeltal vi redovisar under 2017.

FRAMTIDEN
Jag ser med stor tillförsikt och glädje på framtiden. Vi står mycket
starka inom i stort sett alla områden och vi är väl rustade. Vi har
investerat, och fortsätter att investera, intensivt i våra varumärken
och tar löpande marknadsandelar på de flesta varumärken. Medan inte
minst detaljhandeln genomgår en smärtsam process och omställning
fortsätter vår tillväxt. Vi har god tillväxt hos de kunder som
arbetar med e-handel, och fortsatt tillväxt i e-handel kommer
sannolikt att gynna oss än mer då konsumenter i större utsträckning
vill ha starka varumärken som borgar för produkten.

Försäljningskanalen profil utvecklas mycket bra och det är en trend
som nu hållit i sig i flera år. Där ser vi nu den positiva effekten
av tidigare investeringar i lageruppbyggnad och därmed hög service,
nya produkter och offensiv marknadsföring.

Det pågår mycket i koncernen och det är svårt att välja vad man ska ta
med i ett VD ord. För att nämna några av de satsningar som nu är på
gång är givetvis Craft Teamwear otroligt spännande och har fått ett
varmt mottagande på samtliga marknader vi har lanserat det på. Crafts
löparskor når konsumenterna under våren. Vårt varma mottagande av
kunderna på lagret i Toronto gör att vi planerar för fler lager i
Nordamerika och här blir givetvis vår utökade marknadsföring
intressant att följa.

Med lanseringen av nya produktlinjer i Jobman och ProJob tror vi på en
god tillväxt där.

Sammanfattningsvis är jag övertygad om att vår tillväxt, både i
resultat och i försäljning, bara har börjat. Som jag brukar skriva
kan givetvis något enstaka kvartal bli sämre beroende på
kalendereffekter, att flera större investeringar sammanfaller på
samma kvartal m.m.

Jag vill dock avsluta VD ordet på samma sätt som 2016; Totalt sett har
vi aldrig varit i en så gynnsam situation mot våra konkurrenter som
nu. Oavsett om man talar finansiell ställning, varumärken, produkter,
CSR eller annat.

Tack till våra anställda, kunder, aktieägare och styrelse för 2017 och
jag ser fram emot 2018 tillsammans!

Torsten Jansson, VD

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Verkställande Direktör
Torsten Jansson
Telefon: 031-712 89 01
E-post: torsten.jansson@nwg.se

Finanschef
Lars Jönsson
Telefon: 031-712 89 12
E-post: lars.jonsson@nwg.se

Informationen i denna rapport är sådan som New Wave Group ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 8 februari 2018 klockan 7.00 (CET)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/new-wave-group/r/bokslutskommunike-new-wave-gr...
http://mb.cision.com/Main/932/2447494/788767.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.