Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-09

Nokian Tyres 2 kv: Resultatet före skatt 99 MEUR (SIX 108)

(SIX) Finska däcktillverkaren Nokian Tyres redovisar ett
resultat före skatt på 99 miljoner euro (108) för det andra
kvartalet 2013.

Förväntningarna låg på 108 miljoner euro, enligt SIX Market
Estimates

Rörelseresultatet blev 120 miljoner euro (113). Väntat var
113 miljoner euro.

Nettoresultatet uppgick till 86 miljoner euro (95) eller 0,65
euro per aktie (0,73) jämfört med förväntade 95 miljoner euro.

Försäljningen minskade till 419 miljoner euro (414). Här låg
förväntningarna på 414 miljoner euro.

För helåret 2013 spår bolaget oförändrad till något stigande
nettoomsättning samt rörelseresultat, jämfört med 2012. Vidare
spår bolaget att försäljningen och rörelseresultatet ökar i det
innvarande andra halvåret 2013, jämfört med första halvåret
2013.

Tidigare guidning från april var att bolaget skulle öka
försäljningen och rörelseresultatet något under 2013 jämfört med
2012.

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare TIC