Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-14

NOKO: Foreløpig årsregnskap Notodden kommune 2019

Notodden kommune avlegger sitt årsregnskap for 2019 i dag 14.2.20. Foreløpig
driftsregnskap viser et positivt netto driftsresultat på kr 17.412.061 og et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16.827.865. Foreløpig investeringsregnskap
viser samlede investeringer i varige driftsmidler på kr 178.385.018. Av dette er
kr 136.505.509 finansiert ved eksterne investeringslån. Regnskap oversendes nå
til revisjon og er fra dette tidspunkt offentlig. Endelig årsregnskap,
årsmelding og årsberetning vil bli publisert på NewsPoint etter at årsregnskap
og årsmelding er behandlet i Notodden kommunestyre 7.5.20.

Source Url: https://newsweb.oslobors.no/message/495538

Författare OSE News