Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-18

Nolato: Nolato Q2 2019: Normaliserad lagersituation inom Integrated Solutions

Nolato AB har idag publicerat delårsrapporten för andra kvartalet
2019.

· Omsättningen uppgick till 1.987 MSEK (2.302)
· Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 233 MSEK (266)
· EBITA-marginal om 11,7 procent (11,6)
· Resultat efter skatt var 180 MSEK (204)
· Resultat per aktie före utspädning uppgick till 6,82 SEK (7,75)
· Kassaflödet efter investeringar uppgick till 178 MSEK (352)
· Fortsatt stark finansiell ställning

Medical Solutions omsättning ökade till 634 MSEK (562). Justerat för
valuta ökade omsättningen med starka 9 procent. Rörelseresultatet
(EBITA) ökade till 82 MSEK (73). EBITA-marginalen uppgick till 12,9
procent (13,0).

- Volymerna har ökat inom båda sektorerna Medical Devices och Pharma
Packaging och flertalet produktområden har haft en god tillväxt,
kommenterar Nolatos vd och koncernchef Christer Wahlquist.

Integrated Solutions omsättning minskade till 821 MSEK (1.186),
justerat för valuta var det en minskning med 35 procent.
Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 107 MSEK (140).
EBITA-marginalen ökade till mycket starka 13,0 procent (11,8).

- Efter lagerjusteringar inom Vaporiser Heating Products (VHP) under
slutet av föregående år och första kvartalet innevarande år har
lagersituationen för VHP normaliserats, konstaterar Christer
Wahlquist. Tillväxten inom EMC-området har varit mycket god, medan
volymerna till mobiltelefoner har varit svaga under kvartalet.

Industrial Solutions omsättning uppgick till 541 MSEK (554), justerat
för valuta och koncernstruktur var det en minskning med 3 procent.
Rörelseresultatet (EBITA) minskade till 46 MSEK (55) och
EBITA-marginalen till 8,5 procent (9,9).

- Den lägre marginalen förklaras av fortsatt ej tillfredsställande
effektivitet för en produktionsanläggning samt lägre volymer inom
hygienområdet, säger Christer Wahlquist. Genomförda
effektiviseringsåtgärder ger successivt en förbättrad marginal.

Nolatos finansiella ställning är fortsatt god, med en soliditet om 47
procent (43) och en finansiell nettotillgång på 190 MSEK (253).

------

För ytterligare information kontakta:
Christer Wahlquist, vd och koncernchef, 0705 804848
Per-Ola Holmström, finansdirektör, 0705 763340

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera
material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom
medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn
Industrials.

www.nolato.se

Denna information utgjorde före offentliggörandet insiderinformation
och är sådan information som Nolato AB är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl.
14.00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nolato/r/nolato-q2-2019--normaliserad-lagersi...
https://mb.cision.com/Main/966/2865534/1079268.pdf
https://mb.cision.com/Public/966/2865534/bd43fe9fd33d16fd.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.