Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-08

Nolato: Nolatos årsstämma 2019

Nolato har under onsdagen hållit årsstämma.

Utdelning:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 14,00 kr
per aktie. Avstämningsdag är fredag den 10 maj 2019 och utdelningen
beräknas att skickas ut från Euroclear Sweden onsdag den 15 maj 2019.
X-dagen, då aktien noteras utan utdelning, är torsdag 9 maj 2019.

Styrelse:
Stämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Arp, Dag Andersson, Sven
Boström-Svensson, Lovisa Hamrin, Åsa Hedin, Henrik Jorlén, Lars-Åke
Rydh och Jenny Sjödahl. Fredrik Arp omvaldes som styrelseordförande.
Stämman tog beslut om styrelsearvode enligt valberedningens förslag.

Revisorer:
Som revisor till slutet av årsstämman 2020 utsågs det registrerade
revisionsbolaget Ernst & Young AB med auktoriserade revisor Joakim
Falck som huvudansvarig.

Valberedning:
Stämman beslöt att bolaget skall ha en valberedning bestående av en
representant för envar av de fem till röstetalet största aktieägarna
vid september månads utgång. Namnen på de fem ägarrepresentanterna
och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så
snart de utsetts, men senast sex månader före årsstämman 2020.

Ansvarsfrihet:
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Övrigt:
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att inrätta ett
incitamentsprogram för ledande befattningshavare i koncernen genom a)
emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt och b) godkännande av överlåtelse av optionerna till
ledande befattningshavare i Nolato AB och andra koncernbolag. Stämman
beslöt även i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för
styrelsen att fatta beslut om nyemission av B-aktier.

Koncernchefens anförande på stämman kommer att finnas på
www.nolato.se/ir.

------
För ytterligare information kontakta:
Fredrik Arp, ordförande vid stämman, 0708-207000

Nolato är en svensk koncern med verksamhet i Europa, Asien och
Nordamerika. Vi utvecklar och tillverkar produkter i polymera
material som plast, silikon och TPE till ledande kunder inom
medicinteknik, läkemedel, konsumentelektronik, telekom, fordon,
hygien och andra utvalda industriella sektorer. Nolatoaktien noteras
på Nasdaq Stockholm, där Nolato är ett Large Cap-företag i sektorn
Industrials. www.nolato.se

Denna information är sådan som Nolato AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 maj 2019 kl 18.00

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nolato/r/nolatos-arsstamma-2019,c2807266
https://mb.cision.com/Main/966/2807266/1040112.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.