Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-08-13

NORBIT - Rekordresultater i andre kvartal 2021


Trondheim, 13. august 2021: NORBIT rapporterer i dag inntekter for andre kvartal 2021 på 190 millioner kroner og et EBITDA-resultat på 50,5 millioner kroner, som er det beste kvartalet noensinne. Selskapets inntekter for første halvår endte på 338,7 millioner kroner, mot 306,7 millioner kroner i samme periode for 2020.

NORBIT gir en oppdatering på sine ambisjoner og langsiktige finansielle mål. I henhold til den oppdaterte planen er selskapets ambisjon å levere inntekter på over 1,5 milliarder kroner gjennom organisk vekst og en EBITDA-margin på over 25 prosent i 2024. I tillegg jobber selskapet videre med å akselerere veksten ytterligere gjennom strategiske oppkjøp.

Segmentet Oceans inntekter vokste med 73 prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor til rekordhøye 101,5 millioner med en EBITDA-margin på 44 prosent. I segmentet Product Innovation & Realization (PIR) vokste inntektene til 78,5 millioner kroner drevet av en økning i aktivitet både på kontraktproduksjon og R&D-tjenester, mens inntektene for segmentet Intelligent Traffic Systems (ITS) ble 16,4 millioner kroner i andre kvartal.

"Oceans leverer et solid kvartal hvor veksten hovedsakelig forklares av et sterkt sonarsalg på tvers av alle geografier. Vi er fornøyde med å se at den nye sonarfamilien WINGHEAD er en markant bidragsyter allerede ett år etter markedsintroduksjonen. Dette viser at vår markedsdrevne R&D-investeringer har en attraktiv avkastningsprofil", sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i NORBIT.

NORBIT forventer fortsatt høy aktivitet i Oceans i andre halvdel av 2021, der fjerde kvartal historisk sett har vært det sesongmessig sterkeste kvartalet. For PIR forventes inntektene for de neste to kvartalene å øke fra nivået som ble rapportert i andre kvartal, støttet av stigende aktivitet fra noen større kunder innen kontraktproduksjon. NORBIT forventer at inntektene i ITS vil overstige 100 millioner kroner i andre halvår, samt en forbedret margin, hvor de nylig annonserte On-Board Unit-kontraktene og fullføring av oppkjøpet av iData bidrar til resultatforbedringen.

"Siden 2010 har NORBIT levert en gjennomsnittlig omsetningsvekst på nesten 30 prosent pr år, for det meste organisk. Vi har holdt fast ved målet om å levere vedvarende og lønnsom vekst. Når vi forbereder oss på neste fase av vår vekststrategi vil vi forsterke elementene som har tatt oss dit vi er i dag. Dette inkluderer skreddersydd teknologi til nøye utvalgte nisjer basert på markedsdrevet innovasjon, rekruttering og utvikling av topp-talenter, samt utnytte vårt globale salgs- og distribusjonsapparat. Alt dette på toppen av en sterk bedriftskultur hvor vi alltid jobber for å Explore More", sier Per Jørgen Weisethaunet.

Frem mot 2024 er Oceans strategiske fokus å dra ytterligere nytte av den etablerte globale distribusjonen gjennom blant annet målrettede R&D investeringer for å utvide produktporteføljen. Gjennom å dra fordel av investeringene i økt produksjonskapasitet er det strategiske målet for PIR å vokse organisk i nye industrivertikaler innenfor kontraktsproduksjon. Ved å supplere ITS sin posisjon innenfor Dedicated Short Range Communication, har NORBIT en strategi for å utnytte selskapets solide erfaring innenfor low power wireless enheter til å vokse et nytt undersegment basert på utvalgte IoT 5G-nisje-applikasjoner. Det er en klar ambisjon om å øke andelen abonnementsbaserte inntekter. Oppkjøpet av iData er en viktig brikke for ITS med hensyn til etablering av virksomhet basert på en abonnementsbasert forretningsmodell.

"Ambisjonen om 1,5 milliarder kroner i inntekter i 2024 innebærer en vekst på 25 prosent per år fra 2020. Dette er på linje med NORBIT sin historiske organiske veksttakt. I tillegg vil vi fortsette å se etter innvannende oppkjøp for å akselerere veksten ytterligere. Et fundament for planen er vedvarende økonomisk robusthet og en sterk balanse, noe som sikrer nødvendig fleksibilitet til å vokse og sysselsette kapital. Vi gleder oss til neste kapittel av NORBITs vekstreise", sier Per Jørgen Weisethaunet.

Administrerende direktør Per Jørgen Weisethaunet og finansdirektør Per Kristian Reppe presenterer selskapets resultater i dag fra klokken 10:00 via webcast hos SpareBank1 Markets. For å registrere seg for deltagelse på webinaret, vennligst benytt følgende link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5701754357001800203

For mer informasjon:
Per Jørgen Weisethaunet, CEO, +47 9596 2915
Per Kristian Reppe, CFO, +47 900 33 203

Om NORBIT ASA
NORBIT er en global leverandør av skreddersydd teknologi i utvalgte markedsnisjer. Selskapet har strukturert virksomheten i tre forretningsområder: Oceans betjener globale maritime markeder. Intelligent Traffic Systems (ITS) tilbyr løsninger for trådløs kommunikasjon, identifisering og sporing av kjøretøy. Product Innovation & Realization (PIR) tilbyr R&D tjenester og kontraktsproduksjon til utvalgte nøkkelkunder. 

NORBIT har hovedkontor i Trondheim, produksjon i Selbu og Røros, og 15 kontorer rundt i verden.  For mer informasjon: www.norbit.com

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12. Denne børsmeldingen ble publisert av Elise Heidenreich, Investor Relations i NORBIT ASA, 13. august 2021 kl 07.00 CEST.


Vedlegg


Författare GlobeNewswire