Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-17

Nordea: Nordea har fått tillstånd från ECB att fortsätta använda befintliga interna modeller

Som en del av den planerade flytten till Finland har Nordea Bank Abp
(Nordea) uppnått ännu en milstolpe i övergången från svenska
Finansinspektionens kapitaltäckningsregler till bankunionens
kapitaltäckningsregler genom att Europeiska centralbanken (ECB) ger
Nordea tillfälligt tillstånd att använda interna modeller vid
beräkningen av riskexponeringsbeloppet (REA). Beslutet innebär som
förväntat en flytt av kapitalpåslag inom pelare 2 till pelare 1 REA,
och en oförändrad nominell kapitalnivå.

Som redan meddelats har Nordea åtagit sig att frivilligt från den 1
oktober 2018 följa tillsynskollegiets gemensamma beslut från svenska
Finansinspektionen till dess att ECB har fattat beslut om
kapitalkrav, utarbetade i enlighet med översyns- och
utvärderingsprocessen (ÖUP) 2019, vilket förväntas ske i slutet av
2019.

Under övergången sänker ECB:s beslut, inklusive det redan meddelade
införandet av ett riskviktsgolv för svenska bolån, den
prognosticerade kärnprimärkapitalrelationen för fjärde kvartalet 2018
till cirka 15,5 procent och sänker det relaterade
kärnprimärkapitalkravet under övergångsperioden[1] till cirka 13,7
procent (varav 3 procent avser pelare 2)[2]. Den nominella
kapitalbufferten förväntas därmed förbli i stort sett oförändrad.
Nordea räknar med att kunna meddela det slutliga kapitalkravet efter
den 1 oktober 2018 baserat på tillsynskollegiets gemensamma beslut
från svenska Finansinspektionen.

Nordea förblir en bank med en lika stark kapitalposition och en
oförändrad kapital- och utdelningspolicy. Beslutet ändrar inte
Nordeas affärsmodell eller riskprofil, och Nordea avser att behålla
kreditbetyget AA även efter flytten av moderbolaget.

Som en del av det tillfälliga tillståndet har Nordea åtagit sig att
genomföra ett modellutvecklingsprogram och lämna in modellansökningar
senast under 2020.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel. 0722 350 515
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, tel. 073 350 5599

[1] Kärnprimärkapitalkravet under övergångsperioden bestäms av
tillsynskollegiets gemensamma beslut för 2018 från svenska
Finansinspektionen och gäller från 1 oktober 2018 tills ECB
tillhandahåller sitt gemensamma beslut, vilket förväntas ske i slutet
av 2019.

[2] Detta kan jämföras med den nuvarande prognosticerade
kärnprimärkapitalrelationen för det fjärde kvartalet 2018 enligt
svenska kapitaltäckningsregler, inklusive det redan kända införandet
av ett riskviktsgolv för svenska bolån, som uppgår till cirka 18,5
procent och det prognosticerade kärnprimärkapitalkravet på cirka 16,5
procent. I slutet av andra kvartalet var Nordeas
kärnprimärkapitalrelation 19,9 procent medan kravet uppgick till 17,6
procent

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/nordea-har-fatt-tillstand-fran-ecb-at...
http://mb.cision.com/Main/434/2594915/893326.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.