Du är här

2018-08-06

Nordea: Nordea publicerar ett tillägg till prospektet om flytten till bankunionen och fusionen av Nordea Bank AB (publ) in ...

Nordea har upprättat ett tillägg till prospektet som är daterat den 16
februari 2018 avseende fusionen av Nordea Bank AB (publ) in i Nordea
Holding Abp (Nordea Finland) och den efterföljande börsnoteringen av
aktierna i Nordea Finland. Den finska finansinspektionen har idag
godkänt tillägget till prospektet, vilket avser offentliggörandet av
Nordeakoncernens delårsredogörelse den 19 juli 2018 och innehåller
vissa ytterligare uppdateringar.

Tillägget till prospektet har skickats till
finanstillsynsmyndigheterna i Sverige och Danmark som, utöver
Finland, är de länder i vilka aktierna i Nordea Finland avses att bli
noterade i samband med verkställandet av fusionen. Tilläggen till de
finska, svenska och danska språkversionerna av prospektets
sammanfattning är tillgängliga på Nordeas webbplats www.nordea.com.

Prospektet och tilläggen till prospektet är tillgängliga på Nordeas
webbplats www.nordea.com, på Nordea Finlands kontor på Aleksis Kivis
gata 7, FI-00020 Nordea, Helsingfors, Finland, i receptionen hos
Nasdaq Helsingfors på Fabiansgatan 14, FI-00100 Helsingfors, Finland
och på Nordeas huvudkontor på Smålandsgatan 17, 105 71 Stockholm,
Sverige.

För ytterligare information:
Janina Pfalzer, pressekreterare, +46 76 495 33 78
Viktig information

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner
enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan
häri nämnd information kommit bör informera sig själva om och iaktta
sådana restriktioner. Detta meddelande är inte riktat till, och är
inte ämnat att distribueras eller användas av personer eller enheter
i någon jurisdiktion, där sådan distribution, publicering eller
användning skulle strida mot lag eller reglering eller skulle
förutsätta registrering i ifrågavarande jurisdiktion. Du bör läsa
prospektet som beskrivs ovan för mer fullständig information om
Nordeakoncernen och fusionen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande kl 16:30 CET den 6 augusti 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nordea/r/nordea-publicerar-ett-tillagg-till-pr...
http://mb.cision.com/Main/434/2587140/887571.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.