Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-06-22

Nordea ogiltigförklarar återköpta aktier

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Totalt antal rösträtter och kapital
22 juni 2022, kl. 9.15 EET

Nordea har idag ogiltigförklarat 36451989 egna aktier i enlighet med styrelsens beslut. Aktierna innehades för kapitaloptimeringsändamål och hade förvärvats genom aktieåterköp.

Efter ogiltigförklaringen uppgår det totala antalet aktier i Nordea till 3753062804. Det totala antalet rösträtter kopplade till aktierna är 3753062804.

Ogiltigförklaringen av egna aktier registrerades hos det finska handelsregistret den 21 juni 2022.

Företaget innehar nu 6073651 egna aktier för ersättningsändamål.

För ytterligare information:

Matti Ahokas, chef för investerarrelationer, +358953008011
Group Communication, +358104168023 eller press@nordea.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.15 EET den 22juni 2022.

Författare Cision