Du är här

2018-05-09

Novotek AB: Kommuniké från årsstämma i Novotek AB (publ)

Novotek AB (publ) höll idag 2018-05-09 årsstämma och beslöt följande:

Utdelning

Årsstämman beslöt att för räkenskapsåret 2017 dela ut 1,25 kronor per
aktie med avstämningsdag för utdelning den 14 maj 2018. Utdelningen
beräknas ske den 17 maj 2018.

Styrelse

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Göran Andersson (ordförande),
Claes Lindqvist, Fredrik Larsson och Anna Bjelm. Till ny ledamot
valdes Charlotta Johnsson.

Valberedning

Årsstämman omvalde valberedningens ledamöter Ingvar Unnerstam, Göran
Andersson. samt Annette Larsson, som representant för Noveko Syd AB.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret
2017.

Ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslöt att anta riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare i enlighet med förslaget i kallelsen till
årsstämman.

Huvuddragen i förslaget var att ersättningssystemet består av fast
lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Några aktierelaterade
incitamentsprogram finns för närvarande inte. Fast lön och förmåner
skall vara individuellt fastställda utifrån respektive anställds
särskilda kompentens. Eventuell rörlig lön utgår efter uppfyllande av
tydligt fastställda mål. Den rörliga lönen utgår som procent av den
fasta lönen och har ett tak, max tre månadslöner. Pensionen skall som
huvudregel vara premiebestämd.

Arvodering av styrelse

Årsstämman fastställde förslaget till arvodering av styrelsen enligt
förslaget i kallelsen till årsstämman. Beslutet innebär ett fast
arvode till styrelsen om 95 tkr per medlem.

Information

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Kontaktperson:
Jonas Hansson - jonas.hansson@novotek.com

Om Novotek
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för
industriell IT och automation, vilka effektiviserar kundens
informationshantering och produktionsprocesser. Genom ingående
kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan
Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom
konsulting och utbildning samt totala systemlösningar, säkerställa
att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft. Vi har
valt att kalla detta för den rätta mixen av produkter, tjänster och
lösningar.

Viktiga branscher är energi, infrastruktur, järn & stål, kemi &
petrokemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning samt
VA.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/novotek-ab/r/kommunike-fran-arsstamma-i-novote...
http://mb.cision.com/Main/14970/2517879/838946.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.