Du är här

2018-05-21

Oasmia Pharmaceutical AB: Oasmia Pharmaceutical slutför spin-off av veterinära tillgångar till det amerikanska dotterbola...

------------------------------------------------------------------------

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att man har slutfört
överföringen av samtliga veterinärmedicinska tillgångar till det helägda,
USA-baserade dotterbolaget AdvaVet, Inc. När detta steg nu är avslutat, kan
AdvaVet börja frigöra värde för Oasmias aktieägare genom fortsatt
utveckling och kommersialisering av två nya cytostatika som specifikt
riktar sig mot husdjur. Avknoppningen omfattar alla tillgångar i Oasmias
veterinärdivision, och därmed främst de långt gångna läkemedelskandidaterna
Paccal Vet™ och Doxophos Vet™.

Det nya bolaget AdvaVet, Inc.

AdvaVet har nyligen rekryterat en VD med gedigen bakgrund inom
veterinärmedicin samt en CFO med mångårig erfarenhet från amerikanska
börsbolag. Vidare har bolaget tillsatt en styrelse som till fyra femtedelar
är lokaliserad i USA och som bidrar med väsentlig erfarenhet från
kommersiella och finansiella verksamheter. Bolaget har också säkerställt
nödvändiga personalresurser inom klinisk utveckling, regulatoriska frågor
samt affärsutveckling. Förestaget kommer nu att gradvis bygga upp sin
kommersiella infrastruktur parallellt med slutförandet av den kliniska
utvecklingen av Doxophos Vet och Paccal Vet.

"Vi är mycket nöjda med de framsteg som har gjorts hittills när det gäller
avknoppningen av Oasmias veterinärmedicinska tillgångar och att vi har
kunnat tillsätta en styrelse med stor erfarenhet inom finansiering, klinisk
utveckling, försäljning- och marknadsföring inom relevanta områden”, säger
Samuel Navarro, styrelsemedlem i AdvaVet. "Detta steg ger möjlighet att
starta ett innovativt, nytt företag som kan förändra marknaden för
veterinäronkologiska läkemedel i grunden."

Sichenzia Ross Ference Kesner LLP har tjänstgjort som rådgivare åt Oasmia i
processen. Dessutom har AdvaVet engagerat LifeSci Advisors LLC, för att
stödja den fortsatta etableringen i USA.

Stort behov av cancerläkemedel för husdjur

Marknadens utveckling avseende veterinära onkologiprodukter fyller ett
stort tomrum då det finns väldigt få godkända produkter för sällskapsdjur
och inga cytostatika.

Enligt Morris Animal Foundation1 är cancer den största rädslan bland
amerikanska husdjursägare idag. Uppskattningsvis 12 miljoner hundar och
katter insjuknar årligen i cancer i USA, och mer än 80 % av dem dör i
sviter därav inom två år efter diagnosen, på grund av otillfredsställande
behandlingsalternativ. Den amerikanska marknaden för kemoterapi för husdjur
uppskattas till 500 miljoner dollar årligen och består idag endast av
produkter som inte specifikt är godkända för sällskapsdjur. Marknaden
förväntas växa i takt med att införandet av godkända veterinära läkemedel
med en anpassad biverkningsprofil.

Om produkterna

AdvaVets Doxophos Vet, den enda doxorubicinbaserade produkten speciellt
avsedd för sällskapsdjur, är för närvarande i klinisk utvecklingsfas II för
lymfom, en av de vanligaste cancerformerna hos hundar och katter.
Doxorubicin är välkänt för att vara mycket effektivt mot lymfom hos
människor, och därför är det väldigt intressant att utveckla en produkt som
är speciellt utformad för husdjur. Doxophos Vet har så kallad MUMS-status
hos U.S. Food and Drug Administration, FDA; MUMS står för ”minor use, minor
species” och ger innovativa nya läkemedel möjlighet att kommersialiseras
innan komplett effektivitetsdata har samlats in, efter att en
läkemedelskandidat har visats vara säker och ha en rimlig förväntad
effektivitet.

Paccal Vet, den enda paklitaxel-baserade produkten som är speciellt
framtagen för användning på sällskapsdjur, befinner sig för närvarande i
planeringen inför klinisk fas II. Paklitaxelprodukterna som är godkända för
användning på människor kan inte användas på djur på grund av svåra
överkänslighetsreaktioner, en effekt som helt undviks tack vare AdvaVets
formulering med det nya, innovativa hjälpämnet XR17. Paklitaxel är ett av
de mest använda cytostatika inom humanonkologin och AdvaVet är hängivna
till att göra detta tillgängligt för husdjur.

AdvaVet, Inc. förväntas inleda kommersiella aktiviteter i USA senare under
2018. Följ AdvaVets framsteg på www.advavet.com

, på Twitter (@AdvaVetInc) eller på Facebook.

För mer information:
Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande Oasmia Pharmaceutical AB
Tel: +46 18 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

Media kontakt:
Eric Fischgrund – FischTank Marketing and PR

Tel: +1 646 699 1414
E-mail: eric@fischtankpr.com

AdvaVet™, Doxophos Vet™ och Paccal Vet™ är varumärken tillhörande AdvaVet
Inc.

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar,
marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och
veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya
formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i
jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper,
förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden.
Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna
patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock
Exchange och NASDAQ Capital Markets.

Mer information finns på www.nasdaqomxnordic.com www.oasmia.se
twitter.com/oasmia

Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 maj 2018 kl. 08.30 CET.

1
https://www.morrisanimalfoundation.org/golden-retriever-lifetime-study-e...

Bilaga

* PR AdvaVet Sv 180521

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.