Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Oboya Horticulture Industries AB: Bokslutskommuniké 2018

2018 I KORTHET

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

* Rörelsens intäkter ökade med 24 % och uppgick till 123,0 (98,8) MSEK.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7,4 (0,2)
MSEK.
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -10,0 (-2,9) MSEK.
* Rörelsemarginalen uppgick till -8 (-3) %.
* Periodens nettoresultat uppgick till -18,9 (-4,0) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -0,83 (-0,18) kr.

FÖRSTA-FJÄRDE KVARTALET (JANUARI-DECEMBER)

* Rörelsens intäkter ökade med 26 % och uppgick till 528,6 (419,8)
MSEK.
* Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,0 (20,1)
MSEK.
* Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,9 (9,5) MSEK.
* Rörelsemarginalen uppgick till -2 (2) %.
* Periodens nettoresultat uppgick till -26,1 (0,2) MSEK.
* Resultat per aktie uppgick efter utspädning till -1,14 (0,01) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

* Oboya Horticulture fortsätter att uppnå en bra tillväxt om 24 %.
* Oboya Horticulture har tecknat ett större strategiskt samarbetsavtal
med kund i Kina. Värdet av avtalet beräknas uppgå till cirka 321
MSEK, fördelat över tre år från och med 2019.  
* Oboya Horticulture har inlett försäljning av sitt helägda dotterbolag
Oboya Metal Products Co. Ltd:s produktionsanläggning och mark i
Qingdao, Kina. Marknadsvärderingen av byggnaden och marken uppgår
till ca 46-59 MSEK.
* Oboya Horticulture har tecknat ett viktigt och långsiktigt
samarbetsavtal med Gaia Biomaterials AB för utveckling och
tillverkning av miljövänliga odlingsprodukter.

UTSIKTER FÖR ÅR 2019

* Oboya Horticulture fokusera på god lönsamhet och bra resultat år
2019.
* Orderingången och efterfrågan är fortsatt positiv på samtliga
marknader.
* Oboya Horticulture genomför ett effektiviserings- och
besparingsprogram och syftet är att förbättra marginalerna och
lönsamheten i bolaget. Effektiviserings- och besparingsprogrammet
berör hela koncernen med fokus på att reducera operativa kostnader.
Arbetet är pågående och beräknas vara genomfört under andra kvartalet
2019.

       
Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North, telefon
+46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 11.00.

För mer information, vänligen kontakta

Robert Wu, VD Oboya Horticulture Industries AB

Tel: +86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc
Hemsida: www.oboya.se

Bilagor

* Bokslutskommuniké Q4-2018

* Granskningrapport 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.