Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Oboya Horticulture Industries AB: Oboya offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA
ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA
PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER
ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB (?Oboya? eller ?Bolaget?) har
med anledning av den företrädesemission som offentliggjordes den 9 oktober
2019 (?Företrädesemissionen?) upprättat ett prospekt som idag har godkänts
och registrerats av Finansinspektionen.

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har
idag, den 25 oktober 2019, godkänts och registrerats hos
Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Oboyas hemsida (
www.oboya.se

) och Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se

).

Företrädesemissionen i sammandrag

För varje befintlig aktie av serie B erhålls i Företrädesemissionen en (1)
teckningsrätt.  Innehav av två (2) teckningsrätter berättigar till teckning
av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 3,60 SEK per aktie.
Teckning av aktier sker under perioden 30 oktober ? 14 november 2019. Vid
full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 41,2 MSEK före
emissionskostnader.
För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till
offentliggjort prospekt.

Presentationstillfällen

4 november 2019, kl. 09:20, Stora Aktiedagen Göteborg 2019, Mässans Gata 24
(Sal G2, entré via Hotel Gothia Towers).
Anmälan:
https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/stora-aktiedagen-goteborg-2019

7 november 2019, kl. 12:00, Investerarlunch Augment Stockholm (Kontoret
Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2).
Anmälan: info@augment.se

11 november 2019, kl. 18:30, Investerarkväll Augment Stockholm (IVA
Konferenscenter, Grev Turegatan 16).
Anmälan: info@augment.se

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är
legal rådgivare till Oboya i samband med Företrädesemissionen. Aqurat
Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information, vänligen kontakta:
Robert Wu, VD
Tel: + 86 159 6983 5999
E-post: robert.wu@oboya.cc

Hemsida: www.oboya.se

Erik Penser Bank AB är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market. Tel: +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Om Oboya Horticulture Industries AB
Oboya Horticulture har som mål att utvecklas till en världsledande
totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror och logistikprodukter till
odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.
Produktion sker i fabriker i Kina, Vietnam, Polen och Kenya. Mer
information om bolaget finns på www.oboya.se.

VIKTIG INFORMATION
ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN,
HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I
NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING
ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS
ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE,
SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER
DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA
PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER
UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET
ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA
SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Bilaga

* Pressmeddelande - Oboya offentliggör prospekt med anledning av
förestående företrädesemission

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.