Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-26

Oden Control: Kvartalsrapport 3, 2018

Oden Control AB kvartalsrapport 3, 2018 rapport omfattar perioden 1
januari-31 september 2018.

Denna rapport omfattar perioden 1 januari - 30 september 2018
Siffrorna inom parentes = samma period föregående år

Perioden i korthet:
- Intäkterna för årets första nio månader
uppgick till 2 992 TSEK (703 TSEK)
- Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till
1 514 TSEK (215 TSEK)
- Bruttomarginalen för årets första nio
månader uppgick till 26 % (78 %)
- Bruttomarginalen för tredje kvartalet
uppgick till 13 % (60 %)
- Rörelseresultat i % av omsättning för
bolagets första nio månader uppgick till -5 %
(20 %)
- Rörelseresultat i % av omsättning för tredje
kvartalet uppgick till 0 % (0 %)
- Resultat efter skatt för bolagets första nio
månader uppgick till -143 TSEK (140 TSEK)
- Resultat efter skatt för tredje kvartalet
uppgick till -5 TSEK (0 TSEK)
- Resultat per aktie* för bolagets första nio
månader uppgick till -0,01 kr (0,02 kr)
- Resultat per aktie* för tredje kvartalet
uppgick till 0 kr (0 kr)
* periodens resultat dividerad med 12 920 494
(6 054 494) utestående aktier

Verksamheten:
Under kvartalet har ASAB:s nya vattenskärmaskin med kringutrustning
driftsatts.
Arbetet för lägre produktionskostnad har fortsatt. Utbildning av
återförsäljarna i Europa och
Baltikum har öppnat nya möjligheter och förstärkt produktens ställning
i de

länderna.
Många av våra stora kunder vill ha kundanpassade lösningar som andra
leverantörer inte klarar av.
Ekonomi:
Försäljningen ökar med nollresultat.
Fasta kostnader påverkar resultatet, bland annat är noteringskostnaden
nästan

84 TSEK per kvartal.
Framtid:
Nya ställdonet för ytvikts reglering har tagits
väl emot av återförsäljarna och kunderna inom
massa och pappersindustrin. Nu satsar vi på att
trimma tekniken och utveckla produkten,
så att den kan tävla med de 3-4 gånger dyrare
konkurrenter.
Den kommande mässan i Tyskland förväntas att ge
nya kunder och möjligheter.
Under 2019 kommer vi att besöka kunderna med
demoutrustning i bilen. Kunderna ska kunna
testa ställdonen, byta delar och lära sig att
programmera ställdonet med datorn.

Likviditet och finansiell ställning:
Bolagets likvida medel, uppgick till 213 TSEK
(503 TSEK).
Soliditeten är 68 % (76 %)
Kundfordringarna uppgick till 1 110 TSEK (0
TSEK)
Orderstocken uppgick till 990 TSEK (0 TSEK)
(241 TSEK av orderstocken ska levereras under
2019)

Övrigt:
Allmän information:
Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, är registrerat i Sverige
med

organisationsnummer 556529-7057
Aktier och aktiekapital:

Bolaget har ett aktiekapital om 3 230 TSEK fördelat på 12 920 494
aktier med

vardera 1 röst. Kvotvärdet
uppgår till 0,25 SEK. Aktien noteras med daglig handel på AktieTorget.
Redovisningsprinciper:
Bolaget har i denna delårsrapport tillämpat samma
redovisningsprinciper som i

årsredovisningen för 2017.
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Rapporttillfällen:
Bokslutskommuniké för helår 2018 kommer att offentlighetsgöras
2019-02-22

För ytterligare information, kontakta VD Harri Porttila 08 767 76 57 ,
Oden

Control AB:s ordförande
Magnus Wik 070 4411789 eller besök www.odencontrol.com
Oktober 2018
STYRELSEN
Oden Control AB
Norra Bruksgatan 2
15533 Nykvarn
Tel: 08 7677657
harri.porttila@odencontrol.se
www.odencontrol.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oden-control/r/kvartalsrapport-3--2018,c2654417
http://mb.cision.com/Main/11535/2654417/933009.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.