Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-09-06

Ökad vinst trots dyrare råvaror

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA Holding utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Hanza lyckades förbättra resultatet för andra kvartalet 2017, trots att ökningen av råvarukostnader översteg intäktslyftet. Med åtta procent potential kvar för aktiekursen till vår riktkurs 12 kronor behåller vi vårt Öka-råd.

Hanza är en tillverkningspartner som grundades 2008. Bolagets ambition är att erbjuda tillverknings­relaterade konsult­tjänster och samtidigt själva vara en bred tillverkare.

Hanza har vuxit till en miljard­koncern med cirka 1400 anställda. Ett övergripande mål har sedan 2014 varit att få en struktur med fem tillverk­ningskluster på plats, varav fyra i Europa och ett i Kina. Utfasningen av en-produkts-teknologier främst inom mekanikdivisionen samt flytt/nedläggning av vissa fabriker har ökat förutsättningen för bättre lönsamhet framöver.

Elektronikdivisionen stod för 85 procent av koncernens rörelseresultat under första halvåret 2017. Men glädjande nog redovisade även Mekanikdivisionen små svarta siffror för både andra kvartalet och första halvåret 2017 Resultatförbättringen skedde trots att kostnaderna för råvaror och förnödenheter var något större än intäktsökningen på koncernnivå. Bolaget bekräftar att en stark konjunktur varit gynnsam för koncernens verksamhetsgrenar. Hanza-koncernen har bättre förutsättningar att nå lönsamhet med en effektivare produktionsstruktur på plats där även Centraleuropa (Tjeckien) ingår.

Hanza-aktien gick kräftgång under andra halvåret 2016 i väntan på att få se resultatförbättringen som en följd av Frontrunner-programmet.

Nu har den resultatförbättring bolaget flaggade för materialiserats under första halvåret 2017. Positivt också att bolaget lyckades reducera sin räntebärande nettoskuld med omkring 60 miljoner kronor hittills i år. Vårt kassaflödesvärde hamnar på 12,0 kronor per aktie (12,4). Vi har då antagit att lönsamheten långsamt förbättras till och med år 2020. Med åtta procent kvarvarande kurspotential kvarstår vårt råd Öka i aktien

Författare Bertil Nilsson