Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-30

Ökat antal aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ)

Per i dag, den 30 november 2021, uppgår antalet aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ) till 29 498 666. Antalet aktier och röster har ökat till följd av den riktade nyemission av 746 269 aktier som bolaget offentliggjorde den 28 oktober 2021.

Göteborg 30 november 2021
XVIVO Perfusion AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Dag Andersson, VD, +46 31-788 21 50, dag.andersson@xvivogroup.com
Kristoffer Nordström, CFO, +46 73-519 21 64, kristoffer.nordstrom@xvivogroup.com

Om oss


XVIVO grundades 1998 och är ett medicintekniskt företag dedikerat till att förlänga livet för donerade organ så att transplantationsteam runt om i världen kan rädda fler liv. Våra lösningar gör det möjligt för ledande kliniker och forskare att tänja på gränserna för transplantationsmedicin. XVIVO har sitt huvudkontor i Göteborg och har kontor och forskningsanläggningar på två kontinenter. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen XVIVO. Mer information finns att läsa på hemsidan www.xvivogroup.com

Denna information är sådan information som XVIVO Perfusion AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2021-11-30 08:00 CET.

Bifogade filer


Ökat antal aktier och röster i XVIVO Perfusion AB (publ)

Författare MFN