Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-01

Oncopeptides AB: Ny analys bekräftar att patienter med multipelt myelom i OCEAN-studien står kvar på behandling längre ...

STOCKHOLM - 1 juni 2020 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO)
meddelar att patienter i OCEAN-studien står kvar på behandling längre
än tidigare beräknat. Det leder till att övergripande resultat
förväntas H1 2021, istället för Q4 2020 som tidigare kommunicerats.
Patientrekryteringen till OCEAN-studien kommer att vara öppen för att
säkerställa att de 339 sjukdomsprogressions-händelser som behövs för
att slutföra analysen kan uppnås inom en rimlig tid.

OCEAN är en randomiserad, jämförande studie mellan melflufen och
pomalidomid i patienter med relapserande och refraktärt multipelt
myelom (RRMM). Patienterna i studien har tidigare genomgått
behandling med åtminstone ett immunmodulerande läkemedel (IMiD) och
en proteasomhämmare (PI) och har alla utvecklat resistens mot sin
senaste behandling och är resistenta mot lenalidomid (IMiD), som är
det mest använda läkemedlet vid behandling av multipelt myelom. Det
primära resultatmåttet för fas 3-studien är progressionsfri
överlevnad (PFS). Resultaten kommer att utvärderas när 339 patienter
återinsjuknat i sin sjukdom.

"En aktuell analys tyder på att patienter som ingår i OCEAN-studien
fortsätter sin behandling under en längre tid än vad som
ursprungligen beräknats", vilket talar för den möjliga fördel som
patienter i studien kan ha," säger Jakob Lindberg, VD för
Oncopeptides. "Men detta ökar sannolikt också den tid som krävs för
att uppnå antalet händelser av sjukdomsprogression som behövs för att
slutföra studien. Vi kommer att fortsätta patientrekryteringen för
att möjliggöra en analys av resultaten inom en rimlig tid.

Oncopeptides förbereder en ansökan om ett villkorat godkännande till
FDA under Q2 2020, baserat på resultaten från den pågående
registreringsgrundande fas 2-studien HORIZON, där melflufen
utvärderas i patienter med RRMM. Data från den registreringsgrundande
fas 3-studien OCEAN, kommer att ligga till grund för en ansökan om en
"supplemental New Drug Application" (sNDA) till FDA i USA under andra
halvåret 2021, följt av en ansökan om marknadsgodkännande i Europa.

För mer information kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.com
Telefon: +46 8 615 20 40

Rein Piir, Head of Investor Relations på Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.com
Mobil: +46 70 853 72 92

Informationen i pressmeddelandet är sådan information som det åligger
Oncopeptides att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om
marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande genom
ovanstående kontaktpersons försorg den 1 juni 2020, kl. 08.00 (CET).

Om melflufen
Melflufen (melfalan flufenamid) är ett nytt peptidlänkat
cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande cellgift till
tumörceller. Melflufen tas snabbt upp av myelomceller genom dess höga
fettlöslighet och klyvs omedelbart av peptidaser till ett
vattenlösligt cellgift som blir instängt inuti myelomcellen.
Peptidaser spelar en viktig roll i proteinhomeostasen och i cellulära
processer som cellcykelprogression och programmerad celldöd. In vitro
är melflufen 50 gånger mer potent i myelomceller jämfört med dess
alkylerande metabolit beroende på en ökad intracellulär koncentration
av alkyleraren. Melflufen har visat cytotoxisk aktivitet i
myelomcellinjer resistenta mot andra behandlingar, inklusive
alkylerare, och har i prekliniska studier även visats hämma
DNA-reparation och angiogenes.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag med inriktning på utveckling av
riktade terapier för svårbehandlade hematologiska sjukdomar. Bolaget
fokuserar på utvecklingen av produktkandidaten melflufen, ett nytt
peptidlänkat cancerläkemedel som snabbt levererar ett alkylerande
cellgift till tumörceller. Melflufen utvecklas som en ny behandling
av den hematologiska cancersjukdomen multipelt myelom och utvärderas
för närvarande i ett flertal kliniska studier inklusive den pivotala
fas 2-studien HORIZON och den pågående fas 3-studien OCEAN.
Oncopeptides har huvudkontor i Stockholm och kontor för den
amerikanska verksamheten i Boston, Mass. Bolaget är noterat i Mid
Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm med kortnamn ONCO.

Mer information finns på www.oncopeptides.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/ny-analys-bekraftar-att-pat...
https://mb.cision.com/Main/15404/3124910/1257002.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.