Du är här

2017-12-09

Oncopeptides AB: Oncopeptides presenterade idag interimsdata från den pågående fas II-studien HORIZON med Ygalo® (melflu...

Stockholm - 9 december 2017 - Oncopeptides AB (Nasdaq Stockholm: ONCO)
meddelar idag att interimsresultat har presenterats vid American
Society of Hematology-mötet från den pågående fas II-studien HORIZON.
I studien behandlas patienter med relapserande och refraktärt
multipelt myelom (RRMM) i sen fas som även är refraktära mot
pomalidomid och / eller daratumumab.

VD kommenterar HORIZON
"I HORIZON-prövningen studerar vi Ygalo® i patienter som är mycket
långt gångna i sin myelomsjukdom. De har mycket dålig prognos och
saknar idag etablerade behandlingsalternativ. De här patienterna har
en snabb tumörtillväxt i samband med behandling och de har slutat
svara på lenalidomid och proteasomhämmare (PIs) samt därefter också
blivit refraktära mot pomalidomid och / eller daratumumab. Det är
därför mycket uppmuntrande att se en tumörsvarsfrekvens (ORR) på 27%
samt initialt bra djup i responsen när de behandlas med Ygalo®" säger
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides.

Presenterad poster från ASH finns tillgänglig under:
www.oncopeptides.se/presentationer/ASH

Telefonkonferens för investerare, analytiker och media
Jakob Lindberg, VD Oncopeptides kommer att sammanfatta intrycken från
ASHs årsmöte och kommentera kring relevanta data från konferensen
samt sammanfatta överlevnadsdata från O-12-M1 studien och även
interimsdata från den pågående HORIZON-studien.

Tid: onsdagen den 13 december 2017, kl. 14.30 (CET).
Telefonnummer för deltagare från:
UK: +44 2030089801
SE: +46 856642662
US: +1 8557532235

Telefonkonferensen kan följas via en länk på hemsidan:
www.oncopeptides.se och efter telefonkonferensen kommer
presentationen att finnas tillgänglig på Oncopeptides hemsida.

Om HORIZON-studien
Patientrekryteringen pågår för närvarande. RRMM-patienterna som ingår
i studien är refraktära mot pomalidomid och / eller daratumumab och
har haft minst två tidigare behandlingslinjer och behandlats med
immunmodulerande läkemedel (IMiDs) och proteasomhämmare (PIs). Den
interimsdata som presenterades på ASHs årsmöte baseras på data per
den 13 november 2017 som inkluderar 38 patienter behandlade med en
median av sex tidigare behandlingslinjer och en mediantid från
ursprunglig diagnos på 6,3 år. 97% av patienterna hade tumörtillväxt
under pågående behandling eller inom 60 dagar efter avslutad
behandling när de inkluderades i studien (en patient hade
tumörtillväxt 62 dagar efter avslutad behandling), 86% var
dubbelrefraktära mot en IMiD och en PI. 100% var refraktära mot
pomalidomid eller daratumumab och 62% av patienterna var refraktära
mot både pomalidomid och daratumumab (utöver att de hade slutat svara
på behandling med IMiDer och PIs) (se tabell nästa sida).

Egenskaper hos tidigare behandlingslinjer (N=38)

+------------------------------------+----------------------+
|Egenskaper |Antal patienter, N (%)|
+------------------------------------+----------------------+
|Dubbelrefraktära (1 IMiD + 1 PI) |32 (86) |
+------------------------------------+----------------------+
|Sjukdomsprogression under behandling|36 (97) |
|eller inom 60 dagar efter sista | |
|dosen* | |
+------------------------------------+----------------------+
|Pomalidomid eller daratumumab |38 (100) |
|refraktära | |
+------------------------------------+----------------------+
|Pomalidomid refraktära |35 (96) |
+------------------------------------+----------------------+
|Daratumumab refraktära |26 (68) |
+------------------------------------+----------------------+
|Pomalidomid and daratumumab |23 (62) |
|refraktära | |
+------------------------------------+----------------------+
|Alkylator exponerade |34 (89) |
+------------------------------------+----------------------+
|Alkylator refraktära |21 (57) |
+------------------------------------+----------------------+

*En patient saknade kompletta data. En patient hade
sjukdomsprogression (PD) 62 dagar efter sista dos

Slutsatser angående HORIZON
Studien fortsätter att utvecklas väl i denna patientpopulation med få
kvarvarande behandlingsalternativ. Effektresultatet i
interimsanalysen är uppmuntrande med en ORR på 27% och en Clinical
Benefit Rate (CBR) på 33% med en bra biverkans- och
tolerabilitetsprofil.

Om Ygalo®
Ygalo® är en nästa generations alkylerare som riktar sig mot
cancerceller genom en mekanism som kallas Peptidase Enhanced
Cytotoxics (PEnCs). I prekliniska cellkulturstudier påverkar
traditionella alkylerare benmärgen (vilket avgör biverkningsprofilen)
lika mycket som cancerceller (vilket avgör behandlingseffekten),
medan Ygalo® ger 50 gånger högre påverkan på myelomceller än
benmärgsceller.

Ygalo® i klinisk utveckling
Ygalo® har använts för att behandla RRMM-patienter i sen fas i
kliniska studier i fas I och fas II med goda behandlingsresultat. För
närvarande studeras Ygalo® i tre kliniska studier för behandling av
multipelt myelom. De tre studierna är O-12-M1, HORIZON och OCEAN. En
fjärde studie, ANCHOR, kommer att påbörjas tidigt 2018 för att
ytterligare studera Ygalo® som en del i kombinationsbehandlingar av
multipelt myelom.

Om multipelt myelom
Multipelt myelom är en obotlig hematologisk cancersjukdom som
uppkommer i B-celler (antikroppsproducerande celler). För närvarande
är medianöverlevnadstiden ungefär 5 år från diagnos och man ser en
trend mot längre överlevnad (Källa: National Cancer Institute, USA).

Cirka 170 000 patienter lever med multipelt myelom i Europa och USA,
57 000 patienter får diagnosen årligen och 26 000 patients dör av
sjukdomen årligen (Källa: American Cancer Society, Global Data 2015
and National Cancer Institute). Antalet patienter som diagnosticeras
med multipelt myelom ökar med något mer än 1% per år. Den främsta
orsaken till ökningen är den allt mer åldrande befolkningen.
Tillväxten av multipelt myelom- patienter i sen fas - som Ygalo®
fokuserar på - är däremot mer än 10% per år på grund av nyliga
förbättringar av tidigare linjers terapi. Det betyder att fler
patienter än någonsin lever allt längre med sjukdomen - som tyvärr
fortfarande är obotlig - och blir behandlingsresistenta patienter i
sen fas med ett stort behov av fler och fungerande
behandlingsalternativ.

Behandling av multipelt myelom
Multipelt myelom behandlas primärt med fem olika läkemedelsgrupper -
alkylerare, CD-38-bindande antikroppar, IMiDer, proteasomhämmare och
steroider. På grund av den höga mutationsfrekvensen hos myelomceller
har patienter egentligen flera aktiva cancersjukdomar (kloner)
samtidigt, med olika proteinuttryck. På grund av denna heterogenitet
hos sjukdomen i varje patient används s.k. bredspektrumläkemedel som
hörnstenar i behandlingen, dvs alkylerare, IMiDer, proteasomhämmare
och steroider. Nya riktade antikroppsläkemedel kommer huvudsakligen
att användas i kombination med flera olika bredspektrumläkemedel för
att säkerställa att alla myelomceller i en patient får erforderlig
behandling. Immunonkologiska läkemedel har än så länge visat
begränsade resultat för behandling av multipelt myelom.

Om Oncopeptides
Oncopeptides är ett läkemedelsföretag som utvecklar läkemedel i
forsknings- och utvecklingsfas för behandling av cancer. Sedan dess
grundande har bolaget fokuserat på utvecklingen av bolagets
produktkandidat Ygalo®, en innovativ alkylerare kallad Peptidase
Enhanced Cytotoxics (PEnCs) avsedd för effektiv och fokuserad
behandling av hematologiska cancersjukdomar, och då särskilt
multipelt myelom. Syftet med det kliniska utvecklingsprogrammet för
Ygalo® är att visa bättre behandlingsresultat jämfört med etablerade
alternativ vid behandling av patienter med multipelt myelom. Ygalo®
kan potentiellt ge behandlande läkare ett nytt läkemedelsalternativ
för patienter med denna svårbehandlade cancersjukdom.

För mer information, kontakta:
Jakob Lindberg, VD för Oncopeptides
E-post: jakob.lindberg@oncopeptides.se
Rein Piir, Head of Investor Relations för Oncopeptides
E-post: rein.piir@oncopeptides.se
Information i pressmeddelandet är sådan som Oncopeptides är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 9 december 2017 kl. 15.00 (CET).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/oncopeptides-ab/r/oncopeptides-presenterade-id...
http://mb.cision.com/Main/15404/2410560/764589.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.