Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-18

OrganoClick AB: OrganoClick AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké för 2019

"2019 avslutades med ett steg i rätt riktning försäljningsmässigt.
Alla våra affärsområden växte med tvåsiffriga tal och flera nya
viktiga avtal tecknades. Vår totala försäljning under fjärde
kvartalet ökade med 14,8 (4,3) % där i princip hela omsättningen kom
från produktförsäljning. Exkluderar vi tjänsteförsäljningen från
fjärde kvartalet 2018 (som bestod av en engångsintäkt för ett
kundprojekt) så ökade koncernens produktförsäljning med 24,4 %. För
helåret 2019 växte försäljningen med 9,0 (5,0) % till 85,5 (78,4)
miljoner kr."

Utdrag ur VD Mårten Hellbergs kommentar till delårsrapporten.

Fjärde kvartalet, 1 oktober - 31 december 2019

Koncernen jämfört med 2018

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 15,00 (13,06) miljoner kr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 35,2 (39,7) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5,57
(-4,84) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -9,69 (-3,89)
miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -9,33 (-6,95) miljoner kr

Helåret 2019, 1 januari - 31 december 2019

Koncernen jämfört med helåret 2018

» Koncernens nettoomsättning uppgick till 85,48 (78,40) miljoner kr

» Bruttomarginal (efter rörliga kostnader) uppgick till 41,0 (39,5) %

» Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,12
(-11,36) miljoner kr

» Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -11,01
(-18,97) miljoner kr

» Resultat före skatt uppgick till -18,81 (-19,54) miljoner kr

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns
tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport
är sådan som OrganoClick AB (publ) ska offentliggöra enligt
regelverket på Nasdaq First North Growth Market.

.........................................................................................

För mer information, var vänlig kontakta:

Mårten Hellberg, VD

08-684 001 10, marten.hellberg@organoclick.com

18.........................................................................................

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på
Nasdaq First North Growth Market utvecklar, producerar och
marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade
på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick
marknadsför är är den vattenavvisande textilbehandlingen OrganoTex®,
biokompositen OrganoComp®, ytbehandlings- och underhållsprodukter
för villa- och fastighetsägare under varumärket BIOkleen®,
biobaserade bindemedel för nonwovenmaterial under varumärket
OC-BioBinder? och det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom
delägda dotterbolaget OrganoWood AB). OrganoClick grundades 2006 som
en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer.
OrganoClick har vunnit flera priser såsom utnämningen till "Sveriges
mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och
tidigare mottaget flertalet utmärkelser såsom en Climate Solver av
Världsnaturfonden (WWF), ett SUSTAINIA100-bolag och varit på
Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste
teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där
bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning är
lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North
Growth Market är Mangold Fondkommission AB, tel: +46 (0)8 503 01 551,
email: ca@mangold.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som OrganoClick AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18
februari 2020 kl. 8:30.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/organoclick-ab/r/organoclick-ab--publ--offent...
https://mb.cision.com/Main/9198/3037636/1195669.pdf
https://mb.cision.com/Public/9198/3037636/bc534caada6b6bb7.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.