Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-08

Pantaluren Group AB: Pantaluren Group AB bokslutskommuniké för 2018

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖR KONCERNEN:

(MSEK)

Q4 2018

Nettoomsättning: 1,1

Resultat efter finansiella poster -0,7

Balansomslutning 5,4

Soliditet 96,0 %

Resultat per aktie (SEK) -0,46

Antal aktier (st) 1 499 165

Q4 2017

Nettoomsättning: 2,5

Resultat efter finansiella poster -1,1

Balansomslutning 8,2

Soliditet 96,0 %

Resultat per aktie (SEK) -0,73

Antal aktier (st) 1 499 165

Helår 2018

Nettoomsättning 5,5

Resultat efter finansiella poster -2,7

Balansomslutning 5,4

Soliditet 93,6 %

Resultat per aktie (SEK) -1,82

Antal aktier (st) 1 499 165

Helår 2017

Nettoomsättning 7,4

Resultat efter finansiella poster -6,8

Balansomslutning 8,2

Soliditet 96,0 %

Resultat per aktie (SEK) -4,57

Antal aktier (st) 1 499 165

VD kommentar

Året som gått:

Under det gångna året har Pantaluren delvis skiftat fokus från det
tidigare tillväxtorienterade synsättet till ett mer vinstmaximerat
synsätt. I detta ligger att bolaget på alla sätt strävat mot att
effektivisera processer i syfte att uppnå minskade kostnader med
målet att öka bruttovinstmarginalen. Jag kan nu vid årets slut
konstatera vilka effekter, positiva som negativa, det innebar för
bolaget under 2018. Positivt under året är rörelseresultatet, som
förbättrades med 4,1 MSEK. Detta beror till stor del på en kraftig
förbättring av bruttovinstmarginalen som uppgick till ca 50 % under
året, från tidigare låg nivå till följd av tillväxtfokus En annan
positivt effekt är att bolaget även har lyckats minska kostnaderna
borträknat handelsvaror med ca MSEK 2,1.

Nämnda kostnadsbesparingar har också tyvärr som väntat påverkat
bolagets omsättning negativt, som under året minskade med ca MSEK 2.
Det finns således alltjämt mycket att förbättra under 2019. Som sig
bör är råder det en tuff konkurrenssituation inom vårt
marknadssegment de den ökar år för år. Jag hyser dock stora
förhoppningar för att 2019 blir ännu ett steg i rätt riktning för
bolaget. Detta baserat dels utifrån att bolaget kan bygga vidare på
de effektiviseringar som implementeras och dels utifrån de
möjligheter som förvärvet av Mediale Ltd skapar. Det senare givetvis
under förutsättning att aktieägarna röstar igenom beslutet under
bolagets kommande extra bolagsstämma den 6 mars.

Framåtblick:

Bolaget har som tidigare kommunicerat ingått ett aktieöverlåtelseavtal
avseende förvärv av Mediacle Ltd. Såväl bolagets styrelse som
säljaren till Mediacle Ltd ser ytterst fina möjligheter till hur
Mediacle kan komplettera den verksamhet Pantaluren bedriver idag.
Detta primärt genom att bolaget i och med förvärvet bereds ett
starkare kassaflöde i koncernen vilket skapar ökade möjligheter att
återigen ta marknadsandelar men givetvis utifrån en fortsatt god
kostnadskontroll. Dessutom förväntas säljarens breda kontaktnät i
tech-branschen, både i England och i Indien, ge förutsättningar för
Pantaluren att etablera kanaler av försäljning och inköp på
internationella marknader. Vi har intentionen att skapa bästa möjliga
förutsättningar för bolagets nuvarande verksamhet att utvecklas
utöver att Mediacle:s verksamhet fortsatt ska bedrivas på ett lika
framgångsrikt sätt som tidigare. Jag ser med glädje fram emot att
Mediacle blir en del av vår organisation och att denna affär skapar
sällan skådade förutsättningar för bolaget att skapa lönsamhet för
sina aktieägare.

Stockholm 2019-02-08

Verkställande direktör

Robin Vestersten

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.pantalurengroup.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: ir (at) pantalurengroup.se

Pantaluren Group i korthet:

Pantaluren Groups affärsidé består utav att bedriva handel med
begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken
http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/,
http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Pantaluren Group AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 8 februari 2019

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pantaluren-group-ab/r/pantaluren-group-ab-boks...
https://mb.cision.com/Main/15297/2735391/987883.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.