Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-15

Parans Solar Lighting: Kommuniké från Årsstämma 2019-05-15

· Stämman beslutade att fastställa årets resultat och balansräkning.
· Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag.

· Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och
verkställande direktören för räkenskapsåret.

· Till ordinarie ledamöter valde stämman: Gunnar Mårtensson,
ordförande (omval), Isac Wiksten (omval), Gunnar Benselfelt (omval)
och Bo P. Löfgren (nyval). Till suppleant valdes Anders Koritz
(nyval).

· KPMG AB som revisionsbolag med Mikael Ekberg som huvudansvarig
revisor.

· Stämman beslutade att ändra i bolagsordningen §4 gällande
aktiekapital att utgöra lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000
kronor, samt §5 gällande antal aktier att utge lägst 32 500 000
aktier och högst 130 000 000.

· Stämman beslutade om att minska aktiekapitalet med 7 970 229,79
kronor. Ändamålet med minskningen är förlusttäckning. Minskningen
sker utan indragning av aktier.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma, och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, besluta om emission av aktier,konvertibler och/eller
teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning,
och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.
Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet
sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom
bolagsordningens gränser vid tidpunkten för styrelsens beslut.
Bemyndigandet ska främst användas för att säkerställa Bolagets
finansieringsbehov fram till och med nästa årsstämma.

· Stämman beslutade om en riktad emission till nyckelpersoner av
teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.
Incitamentsprogrammet syftar till att öka dels Parans möjligheter att
kunna behålla och rekrytera kompetent personal, dels deltagarnas
intresse och engagemang för Parans verksamhet och utveckling.

För mer information kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på börslistan Spotlight
Stock Market och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/kommunike-fran-arssta...
https://mb.cision.com/Main/11600/2814659/1045957.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.