Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-03

Parans Solar Lighting: Nyttjandeperiod av teckningsoptioner av serie TO6 inleds den 6 januari 2020

Den 6 januari 2020 inleds nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av
serie TO6 som emitterades i samband med Parans Solar Lighting AB:s
("Parans") emission av units under hösten 2018. Nyttjandeperioden
pågår till och med den 7 februari 2020. Innehavare av
teckningsoptioner av serie TO6 äger rätt att för två teckningsoption
av serie TO6 teckna 1,08 nya aktier i bolaget till en kurs om 1,30
SEK per aktie. Avrundning sker nedåt till närmaste heltal. Om
samtliga teckningsoptioner av serie TO6 nyttjas nyemitteras 5 551 865
aktier och Parans tillförs cirka 7,2 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO6:

Nyttjandeperiod: 6 januari - 7 februari 2020

Emissionsvolym: 10 281 231 teckningsoptioner av serie TO6. Vid fullt
utnyttjande nyemitteras 5 551 865 aktier och Parans tillförs cirka
7,2 MSEK före emissionskostnader

Teckningskurs: 1,30 SEK per tecknad aktie

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 5 februari 2020

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto
eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade
teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett
investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring
(förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till
respektive förvaltare som instruerar om vidare instruktioner avseende
hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 6 januari 2020 till och
med den 7 februari 2020. För mer information och för vidare
instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina
teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. Notera
att bankerna/förvaltarna behöver din anmälan om nyttjande av TO6 i
god tid innan nyttjandeperioden avslutas.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade
teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Kontakta Eminova
Fondkomission för att erhålla anmälningssedel.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Eminova
Fondkommission AB ska betalning erläggas enligt
betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under
teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från
teckningsoptioner till aktier under perioden 6 januari 2020 till och
med den 7 februari 2020 under förutsättning att anmälningssedel samt
likvid är Eminova Fondkommission tillhanda senast enligt datum
angivet på anmälningssedeln. Så snart både teckning och betalning har
registrerats hos Eminova Fondkommission ersätts teckningsoptionerna
med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.
Därefter ersätts interimsaktier med aktier. Notera att innehavare att
teckningsoptioner först erhåller interimsaktier motsvarande antalet
teckningsoptioner som nyttjas och att innehavare först efter
registrering hos Bolagsverket erhåller de ytterligare aktier denne
berättigas till följd av omräkning av villkoren för teckningsoptioner
av serie TO6

Notera att de teckningsoptioner som inte avyttras senast den 5
februari 2020, alternativt, nyttjas senast den 7 februari 2020,
förfaller värdelösa. För att dina teckningsoptioner av serie TO6 inte
ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer
dina teckningsoptioner

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns på
https://www.parans.com/sv/om-oss/investor-relations/.

För frågor med anledning av teckningsoptioner av serie TO6, vänligen
kontakta

Eminova Fondkommission AB

Tel: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

För mer information om Parans kontakta gärna:

Anders Koritz, VD Parans Solar Lighting AB (publ), tfn. 0733-211635,
anders.koritz@parans.com www.parans.com

Om Parans Solar Lighting AB (publ)

Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett
innovativt system som fångar in och leder vidare solens strålar.
Parans, som utvecklat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela
världen. Parans Solar Lighting är noterat på Spotlight Stock Market
och har kontor i Mölndal.

Hur funkar Paranssystemet: https://youtu.be/eflcbj2lpWo

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/parans-solar-lighting/r/nyttjandeperiod-av-te...
https://mb.cision.com/Main/11600/3000961/1169527.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.