Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-28

Peab har avslutat återköp av egna aktier

Peab AB (publ) har återköpt totalt 7 511 00 aktier om cirka 500 miljoner kronor mellan den 20 maj och den 18 november 2022. Återköpen har skett efter styrelsebeslut och med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022.

Aktieåterköpen inleddes den 20 maj 2022 och har gjorts löpande fram till den 18 november 2022 då aktier till ett sammanlagt belopp om cirka 500 miljoner kronor hade återköpts, motsvarande totalt 7 511 000 B-aktier.

Återköpen gjordes på Nasdaq Stockholmsbörsen i enlighet med Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares - NASDAQ Stockholm (Supplement D) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR).

Återköpen genomfördes med syftet att förbättra bolagets kapitalstruktur. Ett av Peabs finansiella mål, nettoskuldsättningsgraden, är att nettoskulden i förhållande till eget kapital enligt segmentsredovisning ska vara i intervallet 0,3 - 0,7. Per den 30 september 2022 uppgick nettoskuldsättningsgraden till 0,4. 

Efter ovanstående förvärv uppgår Peabs innehav av egna aktier till 8 597 984 B-aktier. Det totala antalet aktier i Peab uppgår till 296 049 730, varav 34 319 957 A-aktier och 261 729 773 B-aktier.

Nordea Bank Abp har hanterat återköpsprogrammet på uppdrag av Peab. Rapportering av genomförda återköp har skett i enlighet med gällande regler till Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, 073 384 75 00

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Författare Cision