Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Pegroco Invest: Pegrocos årsstämma - Styrelsens ändrade förslag till vinstdisposition

Pressmeddelande den 14 maj 2020

Inför Pegroco Invest ABs ("Pegroco") årsstämma den 3 juni 2020 har
styrelsens förslag till vinstdisposition ändrats till nedan
ordalydelse:

Punkt 9 - Styrelsens förslag till beslut om disposition beträffande
bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019
och att bolagets medel till förfogande stående vinstmedel om
sammanlagt 370 347 762 kronor inklusive årets förlust balanseras i ny
räkning.

Styrelsens fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar
enligt aktiebolagslagen samt valberedningens fullständiga förslag
till beslut, presentation av föreslagna ledamöter, motiverat yttrande
beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för
valberedningens arbete finns tillgängliga för aktieägarna hos
bolagets adress, Stora Nygatan 31, 411 08 Göteborg, och på bolagets
hemsida, www.pegrocoinvest.com.

Om Pegroco

Pegroco (www.pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som
investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i
Sverige. Pegroco har idag 10 huvudsakliga innehav. Pegrocos
preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market
Stockholm.

För mer information

För ytterligare information om Pegroco kontakta: Victor Örn, VD
Pegroco Invest AB, e-post: victor@pegrocoinvest.com, Tel: 0708-63 64
01.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First
North Premier Growth Market Stockholm. Tel: 08-463 83 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/pegroco-invest/r/pegrocos-arsstamma---styrels...
https://mb.cision.com/Main/12574/3112484/1248050.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.