Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-30

PEN Concept: PEN Concept Group: Företrädesemissionen inleds i morgon

Onsdag den 31 oktober inleds företrädesemissionen i PEN Concept Group
AB. Nyemissionen tillför bolaget cirka 8,3 MSEK före
emissionskostnader vid full teckning. Av emissionsbeloppet har
bolagets huvudägare Robert Wu garanterat halva beloppet. Garantin har
lämnats utan ersättning. Emissionen är även öppen för nya
investerare.

Bakgrund

Under 2017 förvärvades restauranggrossisten GOODS Sweden AB och
koncernen nådde en försäljning om ca 154 MSEK. PEN står nu inför en
ytterligare kommande expansion av verksamheten med möjlighet till
försäljning till ett antal större kunder inom butiks- och
restaurangbranschen samt till företag som behöver inredning för
deltagande på mässor.

Koncernen har under 2018 ingått sitt största avtal inom
butiksinredning i företagets historia då ett kontrakt tecknats med
danska Netto värt ca 100 MSEK. Ett annat exempel är ramavtalet med
ICA Sverige AB, det första i koncernens historia. Båda dessa har gett
stor uppmärksamhet i branschen. Den expansiva strategin kräver
utökade ekonomiska resurser för att kunna möta en väsentligt högre
efterfrågan, men Bolaget måste även utöka sina resurser inom
marknadsföring och försäljning.

Motiv till emissionen

Skälet för att genomföra nyemissionen är att erhålla resurser för att
kunna genomföra styrelsens expansionsplaner. Kapitalet kommer att öka
rörelsekapitalet och skapa resurser för ökade försäljningsinsatser i
syfte att säkerställa Bolagets expansion och ett positivt resultat.
Emissionen vänder sig till såväl privata som institutionella
investerare.

Emissionskapitalet skall framförallt användas till:

· Stärka organisationen, exempelvis genom rekrytering och
kompetensutveckling.

· Möjliggöra fortsatt expansion av större affärer och projekt med
där tillhörande förväntad kapitalbindning.

Villkor för nyemissionen

- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

- För varje (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs sex (6) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

- Emissionskursen är 2,20 SEK per aktie.

- Nyemissionen omfattar högst 3 795 816 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

- Teckningsperiod 31 oktober - 15 november 2018.

- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 oktober 2018.

- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 oktober 2018.

- Avstämningsdag är 24 oktober 2018.

- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 15 november 2018.

- Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.

- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 31 oktober - 13 november 2018.

- Handel med BTA kommer att ske från och med den 31 oktober 2018 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av december 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar är publicerade
på Bolagets hemsida www.pen.se, Spotlight Stock Markets hemsida
www.spotlightstockmarket.com samt på Aktieinvests hemsida
www.aktieinvest.se.

En presentation av PEN Concept Group gjord av VD Magnus Hjorth från
Aktiespararnas Aktiedag i Stockholm den 23 oktober 2018 finns
tillgänglig via länken: https://youtu.be/vaGgDDcRfG8

Under emissionsperioden kommer PEN Concept Group att presenteras på
följande event:

· 12 november Aktiespararnas Stora Aktiedagen, Svenska Mässan,
Göteborg

Presentationen livesänds och kan följas på
www.aktiespararna.se/tv/live

Program finns tillgängligt och anmälan görs via:
www.aktiespararna.se/evenemang

För frågor om nyemissionen och bolaget, vänligen kontakta:
Magnus Hjorth, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB
E-post: magnus.hjorth@pen.se (magnus.hjorth@pen.se%20)
(johan.burtus@pen.se)Telefon: 0706-335 106

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för
butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är
uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar
såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till
speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen
Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom
sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det
kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av
design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för
mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS
där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom
köksmaskiner, möbler och utensilier.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/pen-concept/r/pen-concept-group--foretradesemi...
http://mb.cision.com/Main/14469/2659413/935957.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.