Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-14

Penser Access: God kostnadskontroll och prisökningar höjer marginalen - Clemondo

 
Q3 i korthet
Nettoomsättningen för Q3’22 uppgick till 64,0 mkr (56,8), vilket motsvarar en tillväxt om 12,7% y/y. Clemondo är fortsatt påverkade av omvärldsfaktorer som höga råvaru- och energipriser, vilket drabbar bolagets inköpspriser. Av denna anledning är bruttomarginalen ned från föregående år, 36,3% jämfört med 38,8% föregående år. EBITDA för perioden uppgick till 5,7 mkr (5,3), vilket innebär en EBITDA-marginal om 8,7% (9,3%). Marginalkontraktionen beror på den lägre bruttomarginalen.

Potenitell vändning i sikte
Clemondo har under året påverkats negativt av flera olika omvärldsfaktorer, vilket syns i marginalkontraktionen. Under Q3 uppvisar Clemondo en stigande bruttomarginal jämfört med kvartalet innan, 36,3% (32,7%). Det som har drabbat marginalerna är främst höga vete- och energipriser samt den svaga kronan. Vi ser nu att vetepriserna kommit ned från vårens toppnivåer samtidigt som energipriserna i Europa har sjunkit och regeringen beslutar om energistöd till de företag som behöver. Om dessa faktorer börjar stabiliseras har vi en framtida marginalexpansion att vänta.
 
Prognosförändringar
Rapporten var så bra som vi hade förväntat oss. Vi genomför därför endast mycket små prognosjusteringar, vilka inte påverkar vårt motiverade värde. Rapporten förändrar således inte vår syn på bolaget och vi behåller vårt motiverade värde om 1,45 – 1,55 kr per aktie.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 14-11-2022 kl. 10:20: https://docs.penser.se/a/3281/Clemondo_God_kostnadskontroll_och_pris_kningar_h_jer_marginalen.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN