Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-03

Penser Access: Inte helt ute ur coronatunneln - Enzymatica

Q3-rapporten
Nettoomsättning för Q3 uppgick till 18,5 mkr (15,4) med ett rörelseresultat för kvartalet på -15,9mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 mkr (-16,2). Bolaget noterar en försäljningsökning för kvartalet om 20%, dock mot ett utav pandemin försäljningsmässigt pressat jämförelsekvartal.

Forskningsstudie presenterad
Den 31 oktober publicerades en studie från det medicinska universitetet i Innsbruck som visar att i 3D-printade cellmodeller (in-vitro) så kan ColdZyme blockera olika omikronvarianter av covidvirus. Enzymatica avser att gå vidare med kliniska studier för att bekräfta resultaten in-vivo. Bolaget uppger att de är i slutfasen utav planeringen av dessa. Enzymatica avser att inom kort återkomma med mer information.
 
Inte helt ute ur coronatunneln
Vi har redan prognostiserat en vändning under 2022, däremot nödgas vi att justera ned våra estimat för försäljning och EBIT på grund av den något svagare rapporten jämfört med våra förväntningar. Vi ser ett nytt motiverat värde på 5,30–5,50 kr per aktie (7,30 – 7,50).

Läs den fullständiga analysen, publicerad 03-11-2022 kl. 09:14: https://docs.penser.se/a/3250/Enzymatica_Inte_helt_ute_ur_coronatunneln.pdf
Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på https://epaccess.penser.se/

Författare MFN