Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-27

Peptonic Medical ökar omsättning och krymper rörelseförlusten något under fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Peptonic Medical redovisar ökande omsättning under fjärde
kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad
förlust på rörelsenivå.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-4,8).

Resultatet före och efter skatt var -5,1 miljoner kronor (-4,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (-0,11).

I rapporten skriver vd Johan Inborr att det nya året har börjat som det
gamla slutade, nämligen med fullt fokus på CE-märkning och förberedelser
inför en lansering av VagiVital.

VagiVital har blivit mer intressant för apotek och e-handelsplattformar
tack vare en väl genomförd marknadsföring. I somras tecknades också ett
distributionsavtal i Finland och att säkra ytterligare distribution på nya
marknader är av hög prioritet.

”Vi har därför engagerat ytterligare affärsutvecklingsresurser för att
hitta distributörer. Fokus ligger på Europa eftersom VagiVital är CE-märkt,
men även andra marknader är självklart av intresse. En sådan marknad är
USA, som kräver ett sk. 510k -godkännande”

”Processen att få VagiVital godkänd i USA har påbörjats och all nödvändig
dokumentation förväntas vara inlämnad under 2019”, skriver Johan Inborr.

Peptonic Medical, Mkr Q4-2018 Q4-2017
Nettoomsättning 0,3 0,0
Rörelseresultat -4,6 -4,8
Resultat före skatt -5,1 -4,7
Nettoresultat -5,1 -4,7
Resultat per aktie, kronor -0,06 -0,11

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

-----------------------------------------------------------
http://media.finwire.com/media/FWS0030197-table-1

Författare Finwire Smallcap