Du är här

2018-06-25

PledPharma AB: PledPharma utser ett vetenskapligt råd inför den fortsatta utvecklingen av Aladote®

PledPharma AB (publ) meddelar idag att internationellt ledande experter
kommer att ingå i ett vetenskapligt råd för att ge stöd under den fortsatta
globala utvecklingen av Aladote® – en läkemedelskandidat under utveckling
för att minska leverskador i samband med paracetamolförgiftning.

Syftet med det vetenskapliga rådet är att ge PledPharma vägledning i
strategi och utformningen av de återstående kliniska studierna för Aladote
®. Målet för rådet är att bidra till att optimera läkemedelskandidatens
potential samt maximera sannolikheten för ett marknadsgodkännande för att
möjliggöra ett behandlingsalternativ för patienter med paracetamol överdos
och som är i riskzonen för akut leversvikt.

Det vetenskapliga rådet kommer att bestå av följande internationella
ledande experter:

Doktor Richard C. Dart, MD, med inriktning på akutmedicin och toxikologi.
Sedan 1992 har dr Dart innehaft en position som chef vid Rocky Mountain
Poison and Drug Center (”Giftinformationscentralen”) på University of
Colorado hospital i Denver, CO, USA. Han har erhållit flera utmärkelser och
även uppmärksammats av chefen för FDA. Dr. Dart har bidragit till mer än
250 publicerade forskningsrapporter och varit redaktör för flera böcker.
Han är också ställföreträdande redaktör för den medicinska tidskriften
”Annals of Emergency Medicine” och har tidigare varit chef för American
Association of Poison Control Centers.

Professor Laura James, MD, Associate Vice Chancellor for Clinical and
Translational Research och professor inom pediatrik vid University of
Arkansas for Medical Sciences (UAMS) och Arkansas Children’s Hospital
System. Professor James har 24 års erfarenhet av klinisk farmakologi och
toxikologi med ett speciellt intresse för paracetamol/acetaminophen
överdosering och har publicerat över 170 vetenskapliga artiklar. Dessutom
har Professor James grundat bolaget Acetaminophen Toxicity Diagnostics LLC
tillsammans med kollegor. Bolaget har utvecklat ett diagnosverktyg för att
snabbt kunna detektera överdosering av paracetamol.

Professor Peter De Paepe, MD, samt professor i klinisk farmakologi vid
Heymans Institute of Pharmacology vid Gents universitet samt chef för
akutmedicin vid Gents universitetssjukhus i Gent, Belgien. Professor De
Paepe är en ledande expert inom behandling av svårt sjuka
intensivvårdspatienter, toxikologi och är lärare och programansvarig för
utbildningen i akutmedicin vid Gents universitet. Professor De Paepe har
publicerat över 60 vetenskapliga artiklar.

”Jag är väldigt nöjd och stolt över att vi lyckats attrahera dessa
välrenommerade internationella experter inom områdena
paracetamolförgiftning, toxikologi och akutmedicin till PledPharmas
vetenskapliga råd, vilket också bekräftar det betydande behovet av ett
läkemedel som kan förhindra leverskador i det tidsfönster där NAC inte
längre är effektivt. Jag ser fram emot deras och dr James Dears (University
of Edinburgh, koordinerande studieledare i POP-studien) råd och insikter i
vårt fortsatta arbete med att ta Aladote® vidare mot en
marknadsregistrering”, säger PledPharmas vd Nicklas Westerholm.

För ytterligare information, kontakta:
Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

Om Aladote®
Aladote® är en ”first-in-class” läkemedelskandidat som utvecklas för att
minska leverskador till följd av paracetamolförgiftning. Aladote® har i
relevanta prekliniska studier visat god effekt även i det tidsfönster där
behandling med N-acetylcystein (NAC) inte längre fungerar
tillfredsställande (>8 timmar). En proof of principle studie i patienter
med paracetamolförgiftning för att förebygga akut leversvikt pågår på Royal
Infirmary of Edinburgh.
Paracetamol är ett av det mest använda läkemedlet i världen vid behandling
av feber och smärttillstånd, men samtidigt ett av de läkemedel som oftast
överdoseras – avsiktligt eller oavsiktligt. Avsiktlig överdosering av
paracetamol är en av de vanligaste metoderna vid självmordsförsök. När
alltför stora mängder paracetamol bryts ner i levern, bildas den skadliga
metaboliten NAPQI, som kan orsaka akut leversvikt. Den befintliga
behandlingen vid överdosering (NAC) är som effektivast om den ges inom åtta
timmar efter intag av paracetamol. För patienter som anländer till sjukhus
senare än så finns idag inget väl fungerande behandlingsalternativ.

PledPharma i korthet
PledPharma utvecklar nya läkemedel som syftar till att skydda kroppen mot
oxidativ stress – ett potentiellt handikappande och ibland livshotande
tillstånd som kan orsakas av bland annat cellgiftsbehandling och
paracetamolförgiftning. Bolagets längst framskridna projekt PledOx®
utvecklas för att minska nervskador i samband med cellgiftsbehandling. En
fas II studie har genomförts och utgör grunden för det initierade globala
fas III-programmet. Aladote® utvecklas för att minska risken för akut
leversvikt i samband med paracetamolförgiftning. En proof-of-principle
studie i patienter med paracetamolförgiftning har genomförts och utgör nu
grunden för den fortsatta utvecklingen. PledPharma (STO:PLED) är listat på
Nasdaq First North. Erik Penser Bank är Certified Adviser (tfn 08-463 80
00). För mer information, se www.pledpharma.se

Bilaga

* Pledpharma SAB swe final

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.