Du är här

2018-02-09

Plejd: Schneider Electric investerar 64,4 MSEK i Plejd AB

Styrelsen för Plejd AB ("Plejd") har beslutat att föreslå att stämman
beslutar om en riktad nyemission av aktier, med avvikelse från
befintliga aktieägares företrädesrätt, uppgående till totalt 1,9
miljoner aktier. Den riktade nyemissionen riktas till Schneider
Electric Industries SAS ("Schneider Electric") om högst 1,4 miljoner
aktier mot kontant betalning. Förvärv av Pluspole AB ("Pluspole")
föreslås genom kvittning av totalt 0,5 miljoner aktier till Pluspole
Holding AB. Pris per aktie föreslås vara 46 SEK, baserat på ett 30
handelsdagars volymvägt snitt under perioden 2017-12-20 t.o.m.
2018-02-01. Plejd kommer tillföras maximalt 63,9 MSEK efter
emissionskostnader om ca 0,5 MSEK. Totalt antal aktier i Plejd efter
nyemissionen uppgår till maximalt 9 155 200. Styrelsen föreslår att
beslut tas på ordinarie bolagsstämma 2018, och kallelsen förväntas
komma i ett separat PM inom två veckor.

Motiv och bakgrund för riktad emission till Schneider Electric

Plejd har under det gångna året erhållit ett mycket fint mottagande
från marknaden för Bolagets belysningsserie. Dessa produkter har
sedan lansering haft en god försäljningsutveckling, där Bolaget haft
utmaningar att tillverka i takt med ökad efterfrågan. Bolagets
framgång har uppmärksammats av ett flertal större industriella
aktörer, varav Schneider Electric är en av de mer tongivande
aktörerna. Schneider Electric är en världsledande aktör inom
energihantering och automation och omsätter cirka 25 miljarder euro
och har närmare 144 000 anställda världen över.

Sedan hösten 2017 har Plejd och Schneider Electric fört en dialog
kring olika former för samarbete. Båda bolagen ser tydliga
kommersiella synergier i ett samarbete. Schneider Electric bedömer
att Plejds teknik har stora fördelar inom såväl smart belysning som
för andra produktområden, medan Plejd ser stora fördelar i Schneider
Electrics marknadsledande position med global räckvidd och omfattande
distributionskapacitet. Schneider Electric har en synnerligen stark
position inom den nordiska professionella marknaden för
energihantering och automation, vilket är den marknad som Plejd
verkar på.

Bolaget går nu i nästa tillväxtfas med Schneider Electric som ny
industriell storägare. Efter att den riktade nyemissionen genomförts
kommer Schneider Electric inneha cirka 15 procent av aktiekapitalet i
Plejd. Schneider Electric kommer framöver även att få en plats i
Plejds styrelse.

Motiv och bakgrund till förvärv av Pluspole AB

Pluspole AB, som är ett helägt dotterbolag till Pluspole Holding AB,
har historiskt varit ett externt konsultbolag som tillsammans med
Plejd har utvecklat hårdvaran. Plejd känner väl till Pluspole och
bolagens kontor återfinns idag även i samma fastighet. Pluspoles
verksamhet har under de senaste åren till avsevärd del fokuserat på
Plejds hårdvaruutveckling. Som en konsekvens därav är båda bolagen
mycket väl förtrogna med varandra, vilket ökar sannolikheten för en
lyckad integration av båda bolagens verksamheter.

Genom Plejds förvärv av Pluspole tas ett stort kliv avseende Bolagets
utvecklingsresurser och Bolaget erhåller en mycket kompetent och
erfaren hårdvaruavdelning med spetskompetens inom de produktområden
som Plejd verkar inom. Bolaget planerar nu att utöka
produktportföljen markant varvid hårdvaruutveckling blir en framtida
nyckelkompetens som Bolaget anser är av stor strategisk betydelse att
ha "in-house".

Pluspole är idag ett lönsamt konsultbolag som under 2017 omsatte cirka
13,8 MSEK och ett resultat efter skatt om cirka 2,8 MSEK. Bolaget har
maskiner och inventarier värda cirka 3,6 MSEK. Förvärvet sker genom
kvittning om totalt 0,5 miljoner aktier motsvarande en köpeskilling
på ca 23 MSEK till teckningskursen 46 SEK. Det motsvarar ett P/E-tal
på cirka 8,2 baserat på 2017 års resultat.

Genom förvärv av Pluspole tillförs Plejd cirka 20
utvecklingsingenjörer. Pluspole har under 2017 även startat upp en
egen produktionslina för prototyper och mindre serier vilket ger
Plejd än ökad flexibilitet och snabbhet i produktutveckling och
produktionsoptimering.

Pluspole Holding AB har ingått en lock-up avseende aktierna i den
riktade emissionen vilket innebär att Pluspole Holding AB inte får
avyttra några av dessa aktierna under de första två åren. Under det
tredje året får Pluspole Holding AB avyttra en tredjedel av aktierna
och från och med det fjärde året är aktierna fullt överlåtbara.

Plejd har ingått ett föravtal med Pluspole Holding AB om förvärvet av
Pluspole AB. Delphi Advokatbyrå har använts som Plejds juridiska
rådgivare i samband med förvärvsprocessen.

Inräknat tidigare innehav blir Pluspole Holding AB ny storägare i
Plejd med totalt ca 7,9% av aktiekapitalet efter emissionen.

VD Babak Esfahani kommenterar

Det gläder mig att vi har kunnat erbjuda stora aktieägarvärden sen vi
noterades som bolag under april 2016. Det värde vi skapat kommer från
vår förmåga att som team skapa fantastiska produkter på en enorm
marknad som befinner sig i ett teknikskifte. Vi har med 2017 bakom
oss lyckats ta en mycket stark position på den svenska marknaden med
våra första produktlanseringar men framförallt har vi tagit en mycket
stark teknisk position som ger oss stora konkurrensfördelar och
möjligheten att kraftigt skala upp vår affär med fler produkter och
marknader framöver. Vi har redan på kort tid byggt upp ett starkt
varumärke i Sverige och vi ser nu fram emot att bygga vidare på
detta.

Vi har lagt grunden väl men nu krävs en ny bolagskostym för resan vi
ser framför oss. Att få med oss Schneider Electric som en ny
industriell storägare ser vi som ett starkt kvitto på att vi hittills
gjort saker rätt och att vi är väl positionerade även i framtiden. Vi
hoppas att tillsammans med Schneider Electric fortsätta att utveckla
Plejd som en marknadsledande aktör inom smart belysning och
hemautomation.

Förvärvet av Pluspole ger oss ett fantastiskt team som vi har jobbat
nära med i utvecklingen av våra produkter. Hårdvara har snabbt blivit
en kärnkompetens för bolaget och vi anser det vara av största
strategiska vikt att säkerställa att den kompetensen är "in-house"
för den resa vi nu ser framför oss. Vi välkomnar dom varmt som del av
Plejd.

Genom dessa två nyckelaffärer anser jag att vi står väl positionerad
med kapital men framförallt team och ledning som jag hoppas skall
skapa stora aktieägarvärden de närmaste åren.

För ytterligare information

Babak Esfahani

VD, Plejd AB

Telefon: 0735-322 391

E-post: babak.esfahani@plejd.com

Om bolaget

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter
och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget
vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den
teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things.

Denna information är sådan information som Plejd AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 2018-02-09.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/plejd/r/schneider-electric-investerar-64-4-mse...
http://mb.cision.com/Main/13880/2443780/789979.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.