Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-26

PM KONJUNKTURPROGNOSER

BNP KPIF*
Prognoser mån 2021 2022 2021 2022
==============================================================
Danske Bank okt 4,0% 3,5% 2,2% 1,7%
KI sep 4,7% 3,9% 2,3% 2,1%
Riksbanken sep 4,7% 3,6% 2,3% 2,1%
Regeringen sep 4,4% 3,5% 1,8% 1,5%
SBAB sep 4,4% 3,4% 1,9% 1,7%
Nordea sep 4,6% 3,5% 2,1% 1,7%
SEB aug 4,6% 3,9% 2,0% 1,5%
Regeringen aug 4,4% 3,5% 1,8% 1,5%
Swedbank aug 4,4% 3,6% 2,0% 1,4%
Handelsbanken aug 4,4% 3,5% 2,0% 1,6%

Genomsnitt 4,5% 3,6% 2,0% 1,7%
==============================================================


*årsgenomsnitt (HIKP för EU-kommissionen, KPI för OECD, IMF)


Författare Direkt-SE