Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-22

PowerCell Sweden AB: Starkt resultat till följd av avtalet med Bosch

Utvecklings- och licensavtalet som träffades med Robert Bosch GmbH i
april, innebär att PowerCell Sweden AB redovisar ett rekordresultat
för andra kvartalet 2019 med en rörelsevinst på 513 828 (-19 287)
TSEK. Rensat för Bosch-avtalet och andra jämförelsestörande poster
förbättrades rörelseresultatet från -19 837 till -16 713 TSEK.

"Avtalet med Bosch är naturligtvis helt avgörande för vårt andra
kvartal men ökande försäljning och en gynnsam produktmix gör att även
det underliggande resultatet utvecklas i rätt riktning", säger Per
Wassén, vd för PowerCell.

Under det andra kvartalet 2019 uppgick försäljningen till 15 552 TSEK
jämfört med 13 506 TSEK motsvarande kvartal föregående år, en ökning
med 15 procent. Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster om 1
994 TSEK hänförliga till det pågående listbytesprojektet, och för
intäkter samt valutaeffekter av engångskaraktär hänförliga till
Boschavtalet om sammanlagt 532 535 TSEK, uppgick till -16 713 TSEK
(-19 837 TSEK). Den underliggande förbättringen beror på högre
bruttomarginal som i sin tur hänger samman med ökad försäljning och
en gynnsam produktmix.

I april undertecknade PowerCell och Robert Bosch GmbH ett gemensamt
utvecklings- och licensavtal avseende PowerCell S3 för
fordonsbranschen. Avtalet omfattar en gemensam utveckling av S3 och
en licens som ger Bosch en exklusiv rättighet att tillverka och sälja
den nya och förbättrade versionen av S3 för användning i personbilar,
lastbilar och bussar. Bosch betalade initialt 50 MSEK för licensen
och kommer att betala en royalty för varje såld produkt när Bosch
själva startar produktionen av S3. I maj erhöll PowerCell 85 procent
av det initiala beloppet medan resterande 15 procent hölls inne i
enlighet med tysk skattelagstiftning och beräknas betalas ut till
PowerCell under det andra halvåret i år.

Arbetet med att byta notering från First North till huvudlistan vid
Nasdaq Stockholm pågår och en del av de aktiviteter som krävs har
genomförts, däribland införandet av redovisningsstandarden IFRS.
Arbetet med att göra bolaget redo för ett listbyte kommer att
fortsätta men efter avtalet med Bosch, och den nu pågående
genomgången av strategiska prioriteringar, har bolaget fattat beslut
om att inte genomföra listbytet i år.

Finansiellt sammandrag

Alla belopp i TSEK 2019 2018 2019 2018
apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun
Nettoomsättning 15 552 13 506 24 778 21 320
Rörelseresultat före -16 713 -19 837 -34 517 -38 924
jämförelsestörande
poster
Rörelseresultat 513 828 -19 837 493 916 -38 924
Resultat efter skatt 508 942 -20 030 488 704 -39 304
Rörelsens kassaflöde 424 867 -25 260 414 909 -35 183

För mer information, vänligen kontakta:

Per Wassén
VD, PowerCell Sweden AB (publ)
Tel: +46 (0) 31 720 36 20
Email: per.wassen@powercell.se

Denna information är insiderinformation som PowerCell Sweden AB (publ)
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
augusti 2019, kl 07:00 CET.

Om PowerCell Sweden AB (publ)
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar
bränslecellsstackar och -system med en unikt hög effekttäthet, för
stationära och mobila användningsområden. Bränslecellerna drivs av
ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan
några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta,
modulära och skalbara, och därmed lätta att anpassa till kundernas
behov

PowerCell (http://www.powercell.se/) grundades 2008 som en industriell
spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie (PCELL) är sedan 2014
föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm. G&W
Fondkommission är Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se,
telefon: 08-503 000 50.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/powercell-sweden-ab/r/starkt-resultat-till-fo...
https://mb.cision.com/Main/16816/2886061/1093503.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.