Du är här

2018-02-28

Precio Fishbone: Bokslutskommuniké Januari - december 2017

BOKSLUTSKOMMUNIK JANUARI - DECEMBER 2017

Kvartalet oktober - december 2017
Nettoomsättningen uppgick till 55,8 mkr (52,8).
Rörelseresultatet (EBITA) blev 6,1 mkr (5,3).
Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,0 % (10,0 %).
Resultat efter skatt blev 4,2 mkr (3,6).
Vinst per aktie efter finansiella poster blev 0,63 kr (0,54).
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,1 mkr (6,9) vilket motsvarar 0,88 kr per aktie (0,76).

Helåret januari - december 2017
Nettoomsättningen uppgick till 198,2 mkr (191,2).
Rörelseresultatet (EBITA) blev 17,5 mkr (15,4).
Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,8 % (8,1 %).
Resultat efter skatt blev 10,9 mkr (10,8).
Vinst per aktie efter finansiella poster blev 1,67 kr (1,58).
Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 15,5 mkr (15,2) vilket motsvarar 1,69 kr per aktie (1,66).
Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2017 besluta om en utdelning om 1,20 (1,15) kronor per aktie.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Pressrelease 2018-02-28.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22405
Precio Fishbone Bokslutskommunike 2017.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22406

Precio Fishbone AB är ett konsult- och systemutvecklingsföretag och har tillsammans med dotterbolaget Precio Fishbone Systems cirka 220 medarbetare i Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Stockholm, Västerås, Växjö, Örebro samt Köpenhamn, London, Ottawa och Ho Chi Minh City i Vietnam.

Precio Fishbone utvecklar produkter och levererar såväl paketerade som skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade specialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibilitet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Företagets webbplats är www.preciofishbone.se http://www.preciofishbone.se

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 klockan 09:00.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie.

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.