Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-21

Precio Fishbone: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari - december 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

Kvartalet oktober - december 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 64,6 mkr (55,8).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 8,4 mkr (6,1).
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 12,9 % (11,0%).
• Resultat efter skatt blev 6,4 mkr (4,3).
• Vinst per aktie efter skatt blev 0,70 kr (0,46).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 8,4 mkr (8,1) vilket motsvarar 0,92 kr per aktie (0,88).

Helåret januari - december 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 227,2 mkr (198,2).
• Rörelseresultatet (EBITA) blev 25,6 mkr (17,5).
• Rörelsemarginalen (EBITA) blev 11,3 % (8,8%).
• Resultat efter skatt blev 18,4 mkr (10,9).
• Vinst per aktie efter skatt blev 2,00 kr (1,19).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 25,0 mkr (15,5) vilket motsvarar 2,73 kr per aktie (1,69).
• Styrelsen avser att föreslå årsstämman att för räkenskapsåret 2018 besluta om en utdelning på 1,80 (1,20) kronor per aktie.

VD har ordet

Vårt bästa år hittills avslutas med vårt enskilt bästa kvartal vilket är fantastiskt roligt. Både omsättningen och resultatet för det fjärde kvartalet är högre än något tidigare kvartal. Rörelseresultatet (EBITA) översteg för första gången 8 mkr vilket gav en rörelsemarginal på nära 13 %. En mycket stark avslutning på året!

En summering av året
De finansiella mål som vi satt upp för verksamheten är 15 % organisk tillväxt och 10 % rörelsemarginal (EBITA). I år når vi dem båda och det är bara att lyfta på hatten för allt hårt arbete som alla medarbetare lagt ned under året! Det som är den verkligt stora prestationen är att vi växer med förbättrad lönsamhet. Samtidigt som omsättningen ökat med 15 % så har rörelseresultatet ökat med 46 %. En konsultaffär som går för högtryck och som genererar produktaffärer och en produktaffär som leder till utvecklingsoch förvaltningsuppdrag ger både tillväxt och lönsamhet.

NGO Online och Omnia på export
Vår produkt NGO Online som hjälper biståndsorganisationer över hela välden med att underlätta sin administration och uppföljning av hjälpinsatser, så det blir mer pengar över för själva hjälpinsatserna, fortsätter skörda framgångar utomlands. Under sista kvartalet har vi tecknat nya avtal med biståndsorganisationer i bl a Kanada, Storbritannien och Nederländerna.

Vår produktsvit för att skapa en modern digital arbetsplats, Omnia, har under kvartalet också haft en mycket stark efterfrågan från utländska kunder. Vi har bl a tecknat avtal med ett stort försäkringsbolag och ett universitet i Storbritannien, ett teknikkonsultföretag i Nederländerna, en tysk lastbilstillverkare och den statliga tågoperatören i ett mellaneuropeiskt land. En mycket starkt bidragande orsak till framgångarna är att Omnia för andra året i rad blivit den högst rankade intranätprodukten i ClearBox stora global jämförelse av alla produkter på marknaden. En annan bidragande orsak är att vi haft draghjälp av lokala partners och vunnit affärer tillsammans med dem.

Vi kommer under 2019 satsa på ökad internationalisering av vår Omniaaffär. Det innebär en del investeringar men vi har bästa tänkbara läge för att ta chansen till en expansion utanför Sverige. Primärt genom partners men också med egen etablering på utvalda marknader.

Affärsutveckling av systemutveckling
Vår systemutvecklingsaffär utvecklas hela tiden. Under året som gått har vi erfarit att allt fler organisationer, inte minst inom den offentliga sektorn, vill automatisera delar av sina processer med hjälp av robotic process automation dvs utnyttja en robot som utför arbetsuppgifter i ett arbetsflöde. För att hjälpa våra kunder har vi skapat ett stark erbjudande där vår kompetens inom systemutveckling gör att vi snabbt kan gå från ord till handling. Vi gör det enkelt att gå från utredningar och rapporter till konkreta effekter och verksamhetsnytta.

Christer Johansson
Verkställande direktör

Precio Fishbone AB (publ). Org.nr. 556347-2926

Bolagets revisor har inte granskat denna rapport.

Kommande rapporteringstillfällen
Delårsrapport januari - mars 2019: 7 maj 2019.
Delårsrapport april - juli 2019: 29 augusti 2019.
Datum för årsstämma 7 maj 2019.

Stockholm den 21 februari 2019

Kontaktperson Christer Johansson 073-078 80 40

Denna information är sådan information som Precio Fishbone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019 klockan 08:00.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser enligt Nasdaq First North Premier Stockholms regelverk. Erik Penser Bank AB är även likviditetsgarant för bolagets B-aktie. certifiedadviser@penser.se mailto:certifiedadviser@penser.se 08-463 83 00

Bolagets årsredovisning för 2017 samt tidigare offentliggjorda årsredovisningar och delårsrapporter finns för nedladdning på bolagets webbplats www.preciofishbone.se http://www.preciofishbone.se eller kan rekvireras från bolaget under adress, Stortorget 8, 702 11 Örebro.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Precio Fishbone Pressrelease 2019-02-21.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25230
Precio Fishbone Bokslutskommunike 2018.pdf-http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=25231

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.