Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Qliro Group AB (publ.): Qliro Group - Årsstämma 2019

Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm
beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och
valberedningen lagt fram.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för året 2018.

Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel och överkursfond samt
årets resultat, totalt 877 121 136 kronor, förs över i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för 2018.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christoffer Häggblom, Andreas
Bernström, Lennart Jacobsen, Daniel Mytnik, Jessica Pedroni Thorell
och Erika Söderberg Johnson. Vidare omvalde stämman Christoffer
Häggblom som styrelseordförande.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget KPMG AB som bolagets
revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Den auktoriserade
revisorn Mårten Asplund kommer att fortsätta vara huvudansvarig
revisor.

Årsstämman fastställde arvode för arbetet i styrelsen och styrelsens
utskott samt till revisorn.

Årsstämman godkände riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt huvudprinciperna för och omfattningen för ett
prestationsaktieprogram med en liknande struktur som de långsiktiga
incitamentsprogrammen årsstämman beslutat om 2011-2018 och ett
syntetiskt köpoptionsprogram med en liknande struktur som de
syntetiska köpoptionsprogrammen som årsstämman beslutat om 2016-2018
som ska baseras på den underliggande värdetillväxten i Qliro Groups
dotterbolag Qliro Financial Services (Qliro AB) samt om överlåtelse
av egna aktier till deltagarna i enlighet med programmens villkor.

Årsstämman beslutade även om en ändring av bolagsordningen för att
möjliggöra minskning av aktiekapitalet och beslutade att Qliro Groups
aktiekapital ska minskas från 309 989 558 kronor till 154 994 779
kronor. Verkställigheten av årsstämmans beslut om minskning av
aktiekapitalet är villkorat av att relevanta myndigheter lämnar
tillstånd.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett
revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Erika Söderberg Johnson
utsågs till ordförande i revisionsutskottet och Daniel Mytnik samt
Jessica Pedroni Thorell utsågs till ledamöter i revisionsutskottet.

Daniel Mytnik utsågs till ordförande för ersättningsutskottet och
Christoffer Häggblom samt Jessica Pedroni Thorell utsågs till
ledamöter i ersättningsutskottet. Vidare utsåg styrelsen Lennart
Jacobsen och Erika Söderberg Johnson som Qliro Groups ledamöter i
utskottet för konsoliderad situation.

För mer information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Niclas Lilja, Head of Investor Relations
Telefon: +46 736 511 363
E-post: ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror,
livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group
driver den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.COM, modevarumärket
Nelly.com och Qliro Financial Services som erbjuder finansiella
tjänster till handlare och konsumenter. Under 2018 omsatte gruppen
3,2 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet "QLRO".

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/qliro-group-ab--publ-/r/qliro-group---arsstam...
https://mb.cision.com/Main/53/2805357/1038777.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.