Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-04

QuiaPEG Pharmaceutical: Teckningsoptioner i incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare

Teckningsoptioner i incitamentsprogram överlåtna till ledande
befattningshavare

Extra bolagsstämma i QuiaPEG Pharmaceuticals Holding AB (publ)
("Bolaget") beslutade den 29 juni 2018 att inrätta ett
teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande
befattningshavare inom QuiaPEG-koncernen genom emission av högst 1
000 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i
Bolaget, och godkännande av överlåtelse av sådana optioner.
Teckningsoptionerna kunde endast tecknas av bolagets helägda
dotterbolag QuiaPEG Pharmaceuticals AB ("Dotterbolaget") som har rätt
och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, överlåta
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare inom
QuiaPEG-koncernen i enlighet med fördelning som beslutas av
styrelsen.

Samtliga teckningsoptioner har tecknats av Dotterbolaget och
teckningsoptionerna har registrerats hos Bolagsverket. Vid fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i bolaget
att öka med 1 000 000 aktier. Syftet med införandet av
Incitamentsprogram P01 2018/2022 är att styrelsen önskar främja
Bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande
befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet att delta i ett
incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets
värdeutveckling och är ett led i Bolagets möjlighet att bibehålla
ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Detta förväntas ge ett
ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och
nyckelpersoner. Styrelsen gör bedömningen att det är angeläget att ge
ledande befattningshavare och nyckelpersoner ökat ägarengagemang
vilket förväntas medföra positiv påverkan på Bolagets fortsatta
utveckling och därmed vara bra för Bolaget och dess aktieägare.

Dotterbolaget har nu överlåtit totalt 600 000 teckningsoptioner varav
Bolagets VD Marcus Bosson har förvärvat 500 000 teckningsoptioner och
den nyckelanställda Christian Sund har förvärvat 100 000
teckningsoptioner. Dotterbolaget innehar resterande 400 000
teckningsoptioner vilka kan komma att erbjudas framtida
nyckelpersoner.

Överlåtelsepriset har fastställts till 9,9 öre per teckningsoption
beräknat enligt "Black & Scholes"-formeln. Teckningskursen vid
utnyttjande av bteckningsoption för tecknande av ny aktie har
fastställts till 3,94 kronor per aktie, vilket motsvarar Bolagets
akties volymvägda snittkurs under perioden mellan den 18 juni 2018
till och med den 29 juni 2018 multiplicerat med 2,0.

För ytterligare information kontakta:

Marcus Bosson

Verkställande direktör

Tel: +46 (0) 70 693 12 53

E-mail: marcus.bosson@quiapeg.com www.quiapeg.com

Denna information är sådan information som QuiaPEG Pharmaceuticals
Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 4 september, 2018.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/quiapeg-pharmaceutical/r/teckningsoptioner-i-i...
http://mb.cision.com/Main/11543/2608387/902926.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.