Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

RÄNTOR/VALUTOR: KRONAN KRAFTIGT STÄRKT EFTER RIKSBANKSBESKED

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Svenska kronan stärktes kraftigt och korta
räntor sjönk på tisdagen efter att Riksbanken meddelat att både reporänta och
tillgångsköp lämnas oförändrade. Detta trots att sex av åtta analytiker
räknat med just detta besked. Europaräntorna sjönk, dollarn tappade mot yenen
och volatiliteten i oljepriset tilltog åter.

Den svenska tvåårsräntan stängde 4 punkter högre på -0,21 procent, medan den
tioåriga sjönk 2 punkter till -0,10 procent efter en inledande liten uppgång
efter räntebeskedet, jämfört med samma tid dagen före. Den tyska tioårsräntan
var ned 3 punkter till -0,46 procent.

Kronan stärktes med 19 öre till 10:71 mot euron och med 18 öre till 9:88 mot
dollarn.

Riksbanken lät reporäntan ligga stilla på noll procent och tillgångsköpen vara
oförändrade på 300 miljarder kronor i år. Beslutet var enhälligt.

Riksbanken konstaterade att den ekonomiska utvecklingen visserligen är genuint
osäker, men allt tyder ändå på att det kommer att behövas penningpolitiska
stimulanser i form av låga räntor och en stor mängd likviditet inom
överskådlig tid.

"Kombinationen av lämpliga åtgärder utvärderas kontinuerligt och kommer att
anpassas till den ekonomiska utvecklingen", skrev Riksbanken.

Eftersom nedstängningen i ekonomin beror på införda restriktioner på grund av
coronaviruset och människors oro för sjukdomsspridning ansåg Riksbanken inte
att det var motiverat att just nu försöka öka efterfrågan.

"Det utesluter dock inte att räntan kan sänkas senare om det bedöms vara en
verkningsfull åtgärd för att stimulera efterfrågan och stödja
inflationsutvecklingen i återhämtningsfasen", enligt Riksbanken.

Samtidigt lyfte de fram att krisen inte bara medför effekter som dämpar
prisutvecklingen. En är begränsningar i utbudet som beror på att bristen på
insatsvaror är stor och produktionen stängs ned. En annan är att många
företag slås ut inom vissa sektorer, vilket kan minska konkurrens och bidra
till högre till högre priser.

Bland analytikerna var tongångarna lite olika även om de flesta tyckte att
beskedet var väntat.

Handelsbanken var en av två banker som trott att Riksbanken skulle sänka
reporäntan, med 50 punkter till -0,50 procent.

"Att inte sänka reporäntan eller signalera att den kommer att sänka räntorna i
framtiden när svensk ekonomi är i djup recession och inflationen är långt
under 2 procent indikerar att noll är den nya bottennivån för reporäntan.
Följaktligen räknar vi med att reporäntan kommer att förbli oförändrad på 0
de kommande åren", skrev Handelsbankens Anders Bergvall i en kommentar.

SEB:s chefekonom Robert Bergqvist, vars bank räknat med oförändrad ränta men
utökade tillgångsköp, tyckte dock att en återgång till negativ ränta skulle
ha varit kontraproduktivt - "till och med dumt".

Hans kollega på SEB, Carl Hammer, gjorde samtidigt bedömningen att Riksbankens
prognoser (scenarier) ser optimistiska ut och tror att en räntesänkning
kommer om kronan skulle stärkas betydligt.

Även Swedbanks tillförordnade chefekonom Andreas Wallström tror att det skulle
behövas en rejält starkare krona för att Riksbanken skulle återinföra
negativa räntor.

Swedbank står fast vid sin prognos att Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad
de närmaste åren, även om det finns en nedsidesrisk.

Samtidigt som beskedet från Riksbanken publicerades släppte SCB statistik som
visade att detaljhandelns försäljning steg 0,6 procent i mars, jämfört med
samma månad i fjol, och sjönk med 1,7 procent från i februari.

Swedbank noterade att det syntes tydliga tecken på att hushållen bunkrade mat
och hushållsvaror. Dagligvaruhandeln steg 6,1 procent medan
sällanköpsvaruhandeln sjönk 3,8 procent.

Framöver räknar Swedbank med ras i detaljhandelns försäljning på grund av
coronakrisen.

Annan SCB-statistik visade att handelsbalansen gav ett överskott på 4,1
miljarder kronor i mars, ned från 13,2 miljarder månaden före. I mars 2019
var överskottet 5,3 miljarder kronor.

Exportvärdet sjönk 2 procent jämfört med mars 2019, medan importvärdet sjönk 1
procent.

USA-räntorna vände ned på eftermiddagen efter en tidigare uppgång, med
tioårsräntan 1 punkt ned till 0,63 procent vid svensk stängning.

Statistik visade att underskottet i USA:s utrikeshandel med varor preliminärt
ökade till 64,2 miljarder dollar i mars från 59,9 miljarder månaden före.

Exporten minskade 6,7 procent i mars medan importen sjönk 2,4 procent.

Detaljhandelssiffror från Redbook visade en nedgång med 8,1 procent förra
veckan, jämfört med ett år tidigare, och med 11,8 procent från föregående
månad.

Hushållens konfidensindikator sjönk till 86,9 i april jämfört med 118,8 i
mars, enligt Conference Boards månatliga mätning. Väntat var en
konfidensindikator på 87,9.

Lynn Franco, ansvarig för ekonomiska indikatorer vid Conference Board, sade
att nedgången drevs av en allvarlig försvagning av bedömningen av nuläget.
Nedgången med 90 punkter i nulägesindex, den största någonsin, speglar den
skarpa nedgången i ekonomisk aktivitet och den kraftiga ökningen i antalet
nya arbetslösa till följd av covid-19, enligt Franco.

Annan data visade att Richmond Feds index rasade till -53 i april, från 2 i
mars.

På valutamarknaden stärktes euron marginellt till 1:085 mot dollarn, medan
dollarn å sin sida tappade till 106:72 mot yenen, från 107:29.

---------------------------------------
Sofia Polhammer +46 8 5191 7937

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.