Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-18

Real Heart: Stora förflyttningar för Realheart under 2018

2018 var året då Realheart nådde ett internationellt genombrott med
sin forskning. Idag har företaget samarbeten med ett trettiotal
forskare och under en konferens i Japan stod två av världens mest
namnkunniga på scen och presenterade sina fynd. De djurtester som
genomfördes under sommaren gav positiv information om produktens
kvaliteter och en nyemission för att stärka den fortsatta forskningen
avslutade året.

Internationellt genombrott

Realhearts forskningsarbete har under året lyfts till en
internationell nivå vilket kunnat märkas inte minst på den
uppmärksamhet företaget rönt under ett flertal internationella
kongresser.

Realheart har lyckats knyta till sig ett trettiotal forskare och
experter inom hjärtpumpsområden från tio länder såsom England,
Tyskland och USA. Som ett resultat presenterade Dr Katharine Fraser
och Dr Libera Fresiello sin forskning kring Realheart TAH på
International Society for Mechanical Circulatory Support (ISMCS) möte
i Tokyo under hösten.

Två vetenskapliga artiklar angående företagets djurstudier
publicerades, och Realhearts forskningschef Ina Laura Pieper bjöds in
som talare till ett seminarium i Washington DC av FDA (den
amerikanska läkemedelsmyndigheten) och ihop med vd Azad Najar till
Kinas första hjärtpumpskonferens i Suzhou.

Milstolpar inom produktutvecklingen

Enligt tidigare lagd tidplan anpassades Realheart TAH under året till
kalvar, som är mer lämpade än grisar för överlevnadsstudier. Man har
genom anpassningsarbetet lyckats öka pumpkapaciteten samt minskat
produktens storlek.

Tre framgångsrika pre-kliniska djurtester genomfördes i Belgien.
Realheart TAH levererade adekvata värden beträffande blodvolym,
syresättning, puls och blodtryck. Alla tre djuren andades på egen
hand efter ingreppet, och ett av djuren väcktes och rörde sig.
Nyutvecklade snabbkopplingar för att ansluta det artificiella hjärtat
på ett enkelt sätt till kroppen fungerade väl, liksom pumpens
uppstart och avluftning.

Den första versionen av programvaran som styr Realheart TAH
färdigställdes och användes framgångsrikt för att kontrollera
blodflödet i djurstudierna. Genom det har produkten utrustats med en
säker och energisnål styrenhet som styr pumpningen.

Arbetet med att optimera pumpdesignen för människor inleddes.
Företaget har under året utfört anpassningsstudier av Realheart TAH
med hjälp av röntgenbilder från tre hjärtsjuka patienter - så kallade
"virtuella studier" - samt en anatomistudie i två människokroppar av
båda kön för att identifiera hur pumpdesignen behöver optimeras.
Realheart passade in i två av tre virtuella patienter och i båda
människokropparna. Arbetet framöver syftar till att ta fram en
humanversion, det vill säga den version av Realheart TAH som ska
användas i kliniska studier på människor.

Realheart har under året också utvärderat och fastställt de
leverantörer som kommer att leverera komponenter till Realhearts
humanversion.

Stabil och finansierad verksamhet

I slutet av året genomfördes en företrädesemission vilket ledde till
att verksamheten fått tillgång till ca 46 MSEK efter utbetalning av
emissionskostnader. Emissionen kommer primärt att gå till
utvecklingen av humanversionen samt olika typer av tester som är
nödvändiga för att certifiera Realheart TAH.

"Det är glädjande att vi håller våra tidsplaner och med stärkta
finanser och stark energi från framgångarna under 2018 ser vi fram
emot både utmaningar och framsteg under nästa viktiga
utvecklingsperiod. Allt för att färdigställa Realheart till en
konkurrenskraftig produkt och därmed uppnå vår vision att ingen ska
behöva dö på grund av hjärtsvikt." säger Azad Najar, VD.

För ytterligare information kontakta:

Azad Najar, VD

Tel: +46(0)736-673 463

E-post: azad.najar@realheart.se

Scandinavian Real Heart utvecklar världens första artificiella
fyrkammarhjärta, vilket härmar det mänskliga hjärtats pumpfunktion.
26 miljoner människor världen över lider av hjärtsvikt. Lösningen för
de med den svåraste graden av hjärtsvikt är en organtransplantation,
men det finns bara organ till mindre än 2% av patienterna. Realheart
TAH är ett alternativ för de övriga. I första hand kommer det
artificiella hjärtat användas som en övergångslösning i väntan på en
transplantation. På längre sikt är tanken att det ska kunna vara en
permanent lösning.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/real-heart/r/stora-forflyttningar-for-realhear...
https://mb.cision.com/Main/12118/2720687/978265.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.