Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Recyctec: Motion lagd om krav på glykolåtervinning

I en aktuell motion i Riksdagen föreslås att ses över möjligheten att
införa krav på återvinning av glykol.

Riksdagsledamot Mats Green har i en aktuell motion krävt att Riksdagen
skall ställa sig bakom att man ser över möjligheten att kräva att all
använd glykol skall återvinnas.

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/atervinning-av-gl...

Skulle beslutet gå igenom så skulle det ha positiv påverkan på
bolaget, då det skulle öka mängden råvara på marknaden att processa.

Motionen har beretts av utskottet den 21/4 och förväntas debatteras
den 6/5-2020

Andreas Cederborg

Styrelseordförande

andreas@cederb.org / 070 480 00 89

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att
effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd
glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i
Cleantech Inn Sweden.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/recyctec/r/motion-lagd-om-krav-pa-glykolaterv...
https://mb.cision.com/Main/11649/3099844/1238486.pdf

Författare AktieTorget News