Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-03

Redwood Pharma: Offentliggör memorandum avseende företrädesemission om cirka 11,5 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Kanada,
Japan, Australien, Hong Kong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya
Zeeland eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma den 7 maj 2019 beslutade
styrelsen i Redwood Pharma AB ("Redwood") den 25 augusti 2019 att
genomföra en företrädesemission av högst 1 585 563 aktier till en
teckningskurs om 7,25 kr per aktie. Fulltecknad nyemission tillför
bolaget cirka 11,5 Mkr före emissionskostnader.

Redwood har upprättat ett memorandum avseende företrädesemissionen med
teckningstid den 4 - 23 september 2019. Memorandumet finns
tillgängligt på Bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, på
Spotlights webbplats, www.spotlightstockmarket.com
(http://www.spotlightstockmarket.com%20) och på www.eminova.se.

Läs hela memorandumet här
(http://redwoodpharma.se/wp-content/uploads/2019/09/Memo.FE.RedwoodPharma...)

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 4 - 23 september 2019.

Teckningskurs: 7,25 kr per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 2 september
2019.

Teckningsrätter: Aktieägare i bolaget erhåller en teckningsrätt per
innehavd aktie. Det krävs åtta teckningsrätter för att teckna en ny
aktie. Tecknare utan företrädesrätter kan erhålla tilldelning i mån
av plats.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske
på Spotlight under perioden den 4 - 18 september 2019.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på
Spotlight från och med den 4 september 2019 fram till dess att
företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Memorandum och anmälningssedel: Memorandumet och anmälningssedel finns
tillgängliga på Bolagets webbplats, www.redwoodpharma.se, på
Spotlights webbplats www.spotlightstockmarket.com samt på Eminova
Fondkommission AB:s hemsida, www.eminova.se.

Anmälningssedel för teckning av aktier, utan stöd av teckningsrätter i
Redwood Pharma AB (http://redwoodpharma.se/investerare/)

Rådgivare

Emissionsinstitut och finansiell rådgivare avseende
företrädesemissionen är Eminova Fondkommission AB. Legal rådgivare är
Advokatfirman Lindahl KB.

För ytterligare information:
Martin Vidaeus - VD, Telefon: 070-232 29 29
E-post: martin.vidaeus@redwoodpharma.com

Om Redwood Pharma
Redwood Pharma AB utvecklar ögonläkemedel inom områden med stora
medicinska behov. Företagets första projekt är utveckling av en
läkemedelskandidat RP101 med en känd aktiv substans mot kroniskt
torra ögon hos kvinnor efter klimakteriet som har måttliga till svåra
besvär. Med hjälp av drug delivery-plattformen IntelliGel kan
frisättningen av aktiva substanser kontrolleras. Genom IntelliGel kan
Redwood Pharma även förbättra doseringen av andra etablerade
läkemedel. Redwood Pharmas styrka ligger i formulering och tidig
klinisk utveckling. Intäkter ska genereras genom licensavtal med
läkemedelsbolag som har resurser att tillverka och sälja produkten på
världsmarknaden.

Redwood Pharma AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market
(Kortnamn: REDW, ISIN-kod: SE008294789).

För mer information besök: www.redwoodpharma.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/redwood-pharma/r/offentliggor-memorandum-avse...
https://mb.cision.com/Main/14293/2894990/1099911.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.